– Dette viser at næringens aktører er innstilt på å brette opp ermene i møte med den stadig hardere konkurransen, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Hovedbildet er at medlemsbedriftene ser stadig lysere på fremtiden. Både når det gjelder forventningene til omsetning, økonomisk resultat, transportpriser og investeringer sier respondentene at de tror pilene vil peke oppover i 2018 sammenlignet med fjoråret.

– Med tanke på den enorme veksten i gods på vei som er varslet i tiden fremover er ikke dette uventet, sier Mo. Men han legger til at undersøkelsen også tydelig peker på utfordringer som må møtes for at denne veksten skal komme de seriøse aktørene til gode.

Antallet ubesatte stillinger øker. Kilde: NLFs konjunkturundersøkelse 2017/2018 Antallet ubesatte stillinger øker. Kilde: NLFs konjunkturundersøkelse 2017/2018

Voksende utfordringer skremmer ikke

– Funnene viser at våre medlemmer i økende grad mister oppdrag som følge av kabotasje, og at antallet ubesatte stillinger øker på grunn av vanskelig rekruttering, sier Geir A. Mo. – Dette er viktige signaler NLF vil ta med seg i sitt politiske arbeid for å bedre rammebetingelsene for næringen.

Han synes likevel det er godt å se at aktørene ikke lar seg skremme av litt urolig sjø på enkelte områder.

– Våre medlemmer er svært omstillingsdyktige, har en utrolig stå på-vilje og er ikke redd for å ta i et tak. Dette kommer tydelig til syne i undersøkelsen.

Andelen bedrifter som oppgir å ha mistet oppdrag til kabotasje har steget hvert år. Kilde: NLFs konjunkturundersøkelse 2017/2018 Andelen bedrifter som oppgir å ha mistet oppdrag til kabotasje har steget hvert år. Kilde: NLFs konjunkturundersøkelse 2017/2018

Frykter fortsatt mørketall ved kabotasje

- Med disse funnene som bakteppe blir det helt avgjørende å unngå den ytterligere liberaliseringen av regelverket som EU har foreslått, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten.

Han er overbevist om at mørketallene er store når det kommer til utbredelsen av kabotasjekjøring i Norge, og hvilke konsekvenser dette har for norske transportbedrifter.

- Hele 25 prosent svarer at de ikke vet om de har mistet oppdrag til kabotasje. Det tyder på at omfanget av kabotasje er høyere enn hva det ser ut som. Det er viktig at det kommer et elektronisk kabotasjeregister på plass slik at myndighetene kan kartlegge og kontrollere kabotasjen mer effektivt. I dag er det alt for enkelt å operere under radaren, avslutter forbundslederen.

Forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo er ikke overrasket over funnene i årets konjunkturundersøkelse. Foto: Stein Inge Stølen Forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo er ikke overrasket over funnene i årets konjunkturundersøkelse. Foto: Stein Inge Stølen

Fakta: NLFs konjunkturundersøkelse

Dette er den tiende gangen NLF presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Undersøkelsen er gjennomført anonymt og elektronisk blant NLFs medlemmer i løpet av november/desember 2017. Det kom inn svar fra 707 bedrifter. Dette er noe lavere enn ved tidligere år, men vurderes som tilfredsstillende.

Undersøkelsen er sendt ut i sin helhet til alle medlemsbedrifter som vedlegg til NLF-Magasinet nr. 3/2018.

Les også:  NLF og NTF til samlet kamp med SV mot kabotasjefrislipp