– Hvordan mener myndighetene at reglene skal følges av private aktører, når de ikke engang greier å sørge for at statseide selskap gjør det? spør administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han er sterkt kritisk til måten myndighetene har behandlet temaet sosial dumping i transportnæringen, og mener det er på høy tid å ta et oppgjør med et mangelfullt regelverk som utnyttes grovt av useriøse og rett og slett kriminelle aktører i sektoren.

Fra miljøtiltak til transportkriminalitet

– Dette er bare enda et eksempel som demonstrerer at kabotasjeordningen lekker som en sil. Dette var i utgangspunktet et positivt initiativ for å redusere tomkjøring og eliminere utslipp fra godskjøretøy. Resultatet har blitt et kaos av gråsoner i et marked som kyniske aktører nå har fått mer eller mindre full tilgang til. Samtidig utnyttes de ansatte på det groveste, og norske forbrukere blir lurt opp i stry.

Bring Trucking-sjåføren Constantin Todoreanu har aldri hørt om norsk minstelønn, selv om han kjører regelmessig kabotasje i Norge. Han bor utelukkende i lastebilen i seks uker av gangen. Foto: Stein Inge Stølen Bring Trucking-sjåføren Constantin Todoreanu har aldri hørt om norsk minstelønn, selv om han kjører regelmessig kabotasje i Norge. Han bor utelukkende i lastebilen i seks uker av gangen. Foto: Stein Inge Stølen

Elektroniske fraktbrev må på plass

Han mener myndighetene nå må ta signalene fra Arbeidstilsynet og Statens vegvesen og sette ned foten.  

– Syv av ti sjåfører kjører fortsatt under ulovlige vilkår, tre år etter at allmenngjøringen kom. Transportørene går langt i å ignorere norske lover og regler, de vet at oppdagelsesrisikoen er svært liten. Og det er kanskje ikke så rart når statseide bedrifter går foran med slike eksempler, sier Mo.

NLF-direktøren har Justis- og beredskapsdepartementet i ryggen når han fremholder at innførsel av elektroniske fraktbrev, såkalte eCMR, må gjennomføres før kontrollmyndighetene kan få bukt med den organiserte transportkriminaliteten.

– Elektroniske fraktbrev vil trolig kunne avhjelpe problemer med uleselig skrift og signatur, ufullstendig utfylling av fraktbrev og større sikkerhet for at fraktbrevet er autentisk og dermed ikke manipulert, forteller kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i departementet.

Samferdselsministeren mener aktører som ikke følger lover og regler, ikke har noe på norske veger å gjøre. Heller ikke de statlige. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsministeren mener aktører som ikke følger lover og regler, ikke har noe på norske veger å gjøre. Heller ikke de statlige. Foto: Stein Inge Stølen

 De må forvente å bli kikket i kortene

Påtroppende samferdselsminister Jon Georg Dale har ikke rukket å sette seg inn i sakens detaljer på tidspunktet NLF-Magasinet tar kontakt for kommentar, men er tydelig på at regelbrudd ikke vil bli tolerert.

– Når kabotasje først til en viss grad er lov, må vi leve med at offentlige virksomheter benytter seg av dette. Men det regelverket vi har, det må vi rette oss etter. Og det må hele transportnæringen legge til grunn at vi kommer til å følge opp. De som bryter reglene, de må forvente å bli kikket i kortene.

Les hele saken:  Bring kan ha systematisk underbetalt kabotasjesjåfører i en årrekke