Interfjord Norway AS er en stor speditør som i 2019 omsatte for godt over 50 millioner kroner. Med sine 9 ansatte og base i Stavanger opererer selskapet utelukkende i spotmarkedet, og tilbyr det de på sine egne nettsider kaller «transport i særklasse». Ifølge Vegvesenets transportørregister har ikke bedriften egne løyver, noe som indikerer at de utelukkende fungerer som transportmegler.

Dumper priser på lukkede fraktebørser

Interfjord Norway AS dukket opp på radaren til Lastebil.no allerede i fjor, da det ble avdekket at oppdragene de legger ut på en lukket transportbørs prises til langt under det kalkyleekspert Jostein Aksdal mener er et forsvarlig nivå.

– Det er ikke ulovlig å kjøre med tap på enkelte oppdrag. Men over tid kan man jo ikke følge lover og regler ved et slikt prisnivå, var hans konklusjon.

Da Lastebil.no fremla funnene for Interfjord Norways daglige leder Michael Sylvest Pedersen, var hans respons at han mente de opererte på like vilkår med andre tilbydere i markedet. Han ville ikke svare på hvorvidt de oppfyller sine lovpålagte plikter som transportkjøper.

– Av konkurransemessige forhold ønsker vi ikke å kommentere denne saken ytterligere, var det siste vi hørte fra Pedersen den gang.

Soleklart regelverk

Nå har det imidlertid kommet flere forhold for dagen som indikerer at transportmegleren ikke nødvendigvis har som hensikt å følge lover og regler. Arbeidstilsynet har den siste tiden gjennomført flere tilsyn med bestillere og hovedleverandører av transporttjenester. Interfjord Norway AS er en av disse. I et tilsyn som startet i slutten av april i år krevde Arbeidstilsynet utlevert dokumentasjon som blant annet viser hvordan bedriften gjennomfører kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, i tråd med allmenngjøringsloven og forskrift om informasjons- og påseplikt.

Dette regelverket innebærer at transportkjøpere og bestillere ikke bare skal opplyse om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal følges. En må også aktivt innhente dokumentasjon som viser at dette er tilfelle. Hvis en ikke kan vise til rutinebeskrivelser og faktiske gjennomførte kontroller, vil dette kunne anses som et brudd. 

Svaret fra Interfjord Norway AS er ikke mulig å misforstå. I et brev til Arbeidstilsynet skriver de følgende:

«Pr. dags dato har Interfjord Norway AS ikke utført noen form for kontroll av selve lønns og arbeidsvilkår etter utført oppdrag».

Og om det skulle være noen som helst tvil, har daglig leder Michael Sylvest Pedersen gjentatt innrømmelsen i nok et brev datert 26. juni 2020, hvor han understreker:

«Interfjord Norway har ikke utført noen form for kontroller.»

I dette svarbrevet til Arbeidstilsynet er bedriften tydelige på at det aldri har vært praktisert påseplikt. Foto: Faksimile, Arbeidstilsynet I dette svarbrevet til Arbeidstilsynet er bedriften tydelige på at det aldri har vært praktisert påseplikt. Foto: Faksimile, Arbeidstilsynet

Daglig leder Michael Sylvest Pedersen gjentar at bedriften ikke har fulgt reglene i et brev han sendte til Arbeidstilsynet 26. juni. Foto: Faksimile, Arbeidstilsynet Daglig leder Michael Sylvest Pedersen gjentar at bedriften ikke har fulgt reglene i et brev han sendte til Arbeidstilsynet 26. juni. Foto: Faksimile, Arbeidstilsynet

Skoleeksempel på useriøs adferd

– Selskapet har eksistert siden 2014, altså før loven om allmenngjøring ble gjeldende for yrkessjåfører (innført 01.07.2015, red. anm.). De burde derfor være godt kjent med regelverket, som tross alt er et av de aller viktigste elementene norske transportører må forholde seg til, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Lastebil.no kontaktet nok en gang daglig leder Michael Sylvest Pedersen og stilte spørsmål rundt detaljene som har fremkommet i tilsynet. Han ønsket ikke å kommentere saken. Dette overrasker ikke NLF-direktøren.

– Det er dessverre svært mange transportmeglere og speditører som lenge har fått lov til å operere utenfor lovverket. Så lenge ingen stiller kritiske spørsmål, turer de bare fram.  Interfjord Norway AS fremstår som et skoleeksempel på dette. Samtidig er det sjelden at vi ser regelrette innrømmelser på lovbrudd, slik Arbeidstilsynet har mottatt i denne saken.

Vil vurdere å bli mer offensive

De siste årene har det blitt satt et tydelig søkelys på transportkjøpers ansvar fra kontrollmyndighetenes side. Brudd på lovverket kan straffes med overtredelsesgebyr i størrelsesorden opptil 1,5 millioner kroner, men ifølge Arbeidstilsynet har dette aldri blitt brukt mot en transportkjøper.

– Vi har meg bekjent ingen saker med overtredelsesgebyr knyttet til påseplikt, forteller seniorinspektør Morten Lien.

For å ilegge overtredelsesgebyr må det gjøres en rekke vurderinger knyttet til bruddets art, deriblant alvorlighetsgrad, gjentakelse, hvorvidt virksomheten kunne ha forebygget overtredelsen, og ikke minst om virksomheten har oppnådd økonomiske fordeler som følge av regelbruddet (se faktaboks for mer informasjon).

– Foreløpig har det ikke blitt brukt overtredelsesgebyr ved denne type brudd. I lys av denne saken vil vi imidlertid ta en gjennomgang av om vi bør være mer offensive i bruken av overtredelsesgebyr på dette området, opplyser Lien.

Han vil imidlertid ikke kommentere om de vurderer en reaksjon mot Interfjord Norway AS.

Morten Lien i Arbeidstilsynet kjenner ikke til saker hvor det er innført overtredelsesgebyr knyttet til påseplikt, heller ikke i tilsynet mot Interfjord. Foto: Stein Inge Stølen / Google Morten Lien i Arbeidstilsynet kjenner ikke til saker hvor det er innført overtredelsesgebyr knyttet til påseplikt, heller ikke i tilsynet mot Interfjord. Foto: Stein Inge Stølen / Google

Forventer at Arbeidstilsynet tar grep

Dette mener NLF-direktøren ikke er tilstrekkelig. Han stiller spørsmål ved hva som egentlig skal til for å straffes for regelbrudd, når ikke en direkte innrømmelse er nok.

– I dette tilfellet fremstår det som full pott på samtlige punkter. Interfjord Norway AS har etter egen innrømmelse brutt loven regelmessig gjennom fem år ved å unnlate å håndheve påseplikten. Samtidig har de tjent store penger på å presse prisene og har sett den andre vegen når østeuropeiske lavpristransportører sender sine underbetalte sjåfører for å utføre oppdrag på vegne av selskapet.

Han mener det sier seg selv at Interfjord Norway AS enkelt kunne ha unngått å bryte loven ved å innføre rutiner for påseplikt, noe de ikke gjorde før tilsynsmyndighetene kom på banen tidligere i år.

Nå forventer Mo at Arbeidstilsynet revurderer saken og ilegger bedriften en form for reaksjon som står i forhold til lovbruddet.

– Hvis du driver med bestilling av transporttjenester som hovedvirksomhet, så skal du kjenne til regelverket. Har du likevel holdt på i årevis uten å praktisere påseplikten, har du ingenting i logistikkbransjen å gjøre, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Tjener stort på tvilsomme innenriksoppdrag