NLF

Nytt fra NLF uke 13, 2024

Den store «snakkisen» denne uken er fremleggelsen av ny NTP. Det er mye å glede seg over, men det er åpenbart fremdeles viktige vegstrekninger man fortsatt må kjempe videre for å få inn i NTP. 

Etter ukesvis med styrte lekkasjer fra regjeringshold var det få overraskelser igjen da forslag til NTP ble lagt fram i dag. Vel vitende om at det kan skjule seg detaljer som ikke kommer til syne før støvet har lagt seg, er likevel den umiddelbare reaksjonen fra NLFs påtroppende direktør, Knut Gravråk, at hovedlinjene og retningen i forslaget slettes ikke er dårlig nytt for NLFs medlemmer.

– Nå skal vi sette oss ned for en grundig gjennomgang med våre regioner, og på den måten sikre at våre medlemsbedrifters synspunkter blir ivaretatt i prosessen videre. Det er uansett viktig for oss at enkeltprosjekter ikke overskygger behovet for en fullstendig oppgradering av veinettet i hele landet, sier Gravråk.

Det er noe variert mottakelse av foreslåtte NTP, og flere av NLF regionene har kommentert hva de tenker om den.

Her kan du lese om de ulike regionene og hvilke prosjekter som er ute og inne av NTP:

Region 1:  – Mye bra, men kaoset fortsetter i Moss
Region 2:  – Dårligste NTP på 20 år for Innlandet
Region 3:  Har arbeidet hardt for å få Dagslett-prosjektet inn i NTP
Region 4:  – Mye bra i ny NTP, men helt fornøyd blir vi aldri
Region 5:  – Det er nesten for mye av det gode

 

Unntak fra kjøre- og hviletid etter Arna-avsporingen

NLF var tidlig ute etter togavsporingen ved Arna stasjon med å søke Statens vegvesen om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Nå har den blitt innvilget.

Lokomotivet på et godstog sporet av på Bergensbanen ved Arna stasjon i 19-tiden fredag forrige uke. All togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal er stengt som følge av ulykken. NLF har arbeidet med å få midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglene. Tirsdag kom gladmeldingen om at dispensasjonen er innvilget.

Endringen gjelder fra tirsdag 26. mars til og med 5. april 2024.

Unntakene innebærer følgende:

  • Gjelder kun godstransport på vei mellom øst og vest som er direkte berørt av stengingen av Bergensbanen ved Arna stasjon.
  • Den daglige kjøretiden skal ikke overstige 10 timer.
  • Den ukentlige kjøretiden skal ikke overstige 60 timer.
  • Samlet kjøretid i løpet av to påfølgende uker skal ikke overstige 100 timer.

For kjøretøy med digital fartsskriver av første generasjon må føreren angi start- og sluttsted på en utskrift fra fartsskriveren. For kjøretøy med SMART fartsskriver vil GPS-posisjonen bli registrert når føreren angir start- og sluttland.

Vegdirektoratet oppfordrer de som benytter seg av unntakene til å ha med en kopi av den midlertidige forskriften.

 

Nye krav til fartsskrivere ved internasjonal transport

Forordning (EU) 2020/1054 fra Europaparlamentet og Rådet har bestemt at alle biler som kjører i et annet land enn der de er registrert, må få på plass den nyeste typen av smarte fartsskrivere, G2V2.

Kravet om å bytte fartsskriver gjelder kun for de som driver internasjonal transport. Det er viktig å være klar over at dette også vil gjelde dersom man innimellom kjører over til Sverige eller i transitt gjennom Sverige.

De nye reglene gjelder altså ikke for kjøretøy som kun gjennomfører nasjonale transporter.

Tidsfrister

Hvis du har en gammel type fartsskriver, enten analog eller digital, og driver med internasjonal transport, må du ha byttet den innen utgangen av 31. desember 2024.

Hvis du allerede har den første smarte versjonen, G2V1, har du litt mer tid på deg til å bytte. Fristen er satt til 18. august 2025.

Dersom dette ikke gjennomføres, vil man trolig bli bøtelagt på lik linje som om man ikke har installert noen fartsskriver.

Ikke vent med å bytte

Fristene som er satt, er endelige, og det skal være nok fartsskrivere på lager for tiden. Det vil derfor være lurt å planlegge skifte av fartsskriver i forbindelse med annet servicearbeid og ikke vente helt opp mot fristen. Da vil det være fare for å måtte stå i kø for ny fartsskriver.

 

Hovedkontoret holder stengt i påsken

NLF ønsker alle samarbeidspartnere og medlemmer en riktig god påske.

Hovedkontoret holder stengt fra og med torsdag 28. mars og til og med 1. april.

  • Pressevakt: 415 44 200
  • NLF-advokatene: 415 44 300
  • Kollegahjelpen: 415 44 400