Region 1 er fornøyde med at RV22 ved Fetsund er tatt med i ny Nasjonal Transportplan (NTP). Dagens tofeltsbru over Glomma er en flaskehals for pendlerne, og en ny bru med fire felt har vært et krav lenge. Dette bekrefter regionsjefen, J. Kristian Bjerke, overfor Lastebil.no. 

Glad, men skeptisk 

Han er også fornøyd med at E18 Retvet-Vinterbro er tatt med i NTP, men er samtidig skeptisk og usikker på om arbeidet vil få oppstart som planlagt. 

– Det har vært mye skryt fra statsråden i forkant, men her er det fremdeles usikkerhetsmomenter i Ås kommune for å sikre et flertall, påpeker Bjerke. 

Han mener derfor det vil være svært viktig for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård å ta en prat med Ås Arbeiderparti om hvor viktig det er å få utbedret denne strekningen for å sikre seg flertall for en god bompengeløsning. 

– Det vil være helt avgjørende for at dette prosjektet kan realiseres, sier Bjerke. 

Stor seier for region 1 og 3

Oslofjordtunnelen er allerede i oppstart, og det er til stor glede for hele regionen og landet. Samtidig er et nytt løp i Oslofjordtunnelen bare halve jobben for fullføringen av en ny Oslofjordforbindelse, som NLF i så lang tid har kjempet for.

Både regionsjef Bjerke og regionsjef Roy N. Wetterstad i region 3 (Buskerud, Telemark og Vestfold) har arbeidet hardt med politisk påvirkning og sammen med lokalt næringsliv og lokalpolitikere arrangert konvoi for en ny Oslofjordforbindelse. Mye takket være dette arbeidet er nå E134 Dagslett inne i ny NTP. 

Kaoset i Moss fortsetter 

– Det som er alvorlig, er at riksvei 19 i Moss er ute av NTP, påpeker Bjerke. 

Han forklarer at de tre mulige veiene mellom øst og vest er fergen mellom Moss til Horten, Operatunnelen og Oslofjordtunnelen. 

– Stengningen av Ring 1 til sommeren vil føre til trafikale utfordringer gjennom Operatunnelen, og som følge av arbeidet med Oslofjordtunnelen vil den i perioder være stengt. Da risikerer vi at eneste alternativet vil være Moss/Horten, og der har situasjonen vært kritisk lenge. Det er ikke fergen det er noe i veien med, men strekningen fra E6 til fergeleiet som går rett gjennom Moss sentrum. Dette skaper store utfordringer for både trafikken og folkene som bor der. Det er derfor skuffende at ikke denne strekningen er tatt med i siste NTP, avslutter Bjerke.