Han mener det er mange fine ord, men veldig lite konkret – og minimalt i første seksårsperiode. 

– Kort sagt er dette helt klart den dårligste NTP-en for våre veier siden Vegforum Innlandet ble opprettet i 2004. Mye har skjedd siden den gangen, men hvorfor kan man ikke fullføre det man har begynt på, spør Tysnes. 

Det enorme etterslepet på fylkesveiene har vært diskutert ofte de siste årene. Nå foreslår regjeringen en økning til alle landets fylker på til sammen 15,7 milliarder kroner over 12 år. 

– Innlandet, som er landets største vegeier etter Staten, får 250 millioner kroner mer i løpet av første seksårsperiode. Det tilsvarer 41,7 millioner kroner hvert år. Dette er altfor lite når etterslepet er på minst sju milliarder kroner. For vår region er det derfor helt klart at kampen for økt statlig tilskudd fortsetter, sier Tysnes. 

Kort om prosjekter i Innlandet:

  • Rv.3 gjennom Østerdalen blir fortsatt et utbedringsprosjekt. Nye delstrekninger som lanseres: Fjell–Opphus og Steinmoen–Motrøa, på til sammen 27 kilometer 
  • Rv.4 Grua-Roa 1,7 milliarder kroner i første periode og 1,4 i siste periode. 
  • I Nye Veiers portefølje er E6 Moelv – Øyer er beregnet til 16,3 milliarder kroner. Det tilsvarer nærmere tre årlige investeringsbudsjetter for nye Veier As. Derfor må selskapet få en betydelig høyere sum fra Staten!  I NTP legges det opp til 6,5 milliarder kr. årlig til Nye Veier i 12 år. 
  • De andre prosjektene til Nye Veier i Innlandet er nevnt, men ingen vet når vegselskapet vil bygge. 
  • E16 Fagernes–Hande er oppført i en ny post: Statens vegvesens utviklingsportefølje. Det tolkes vi til: Gode prosjekter som ikke når opp til denne gangen. 
  • Dobbeltsporet fra Åkersvika til Hamar ligger inne i 1. periode. Det samme gjør satsing på kombiterminaler. Elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen er nærmere 2036. 
  • Vi minner om at NTP viser en retning. Pengene kommer først i årlige statsbudsjetter. Hvis politikerne har glemt det: Det vil fortsatt være vegen som får den største veksten i godstransporten.