Program

Informasjon om både tilslutning/premieberegning  
Hva som skal til for å få AFP?  

Konsekvenser av å melde seg ut av arbeidsgiverforeningen – fortsatt forpliktelse til AFP etter uttreden – så lenge tariffavtale.

Hva trenger AFP-ordningen av info for å registrere tilslutning til ordningen

 
Hva må bedriften passe på?  
Vedtektene § 2-6 - tariffavtale med foretaket eller tariffavtale i en bedriftsenhet – konsekvenser