Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

På regionssidene vil du blant annet finne lokale nyheter, bli oppdatert på arbeidet NLF utfører i regionen, komme i kontakt med medlemsbedriftene, samt få informasjon om møter og andre tilstelninger. 

Her finner du oss:

Mosseveien 60
1640 RÅDE

Mandager og freda

St.Olavsgate  25

0130 Oslo

Tirsdag, onsdag og torsdag

Nicolai Jakhelln ble valgt til ny fylkesleder i NLF Oslo & Akershus på årsmøtet den 4.mars. Jakhelln rykker opp fra vervet som nestleder.

Trond Snesrud ble valgt til ny nestleder. Snesrud er fersk i NLF-sammenheng, men gleder seg til å gjøre en innsats for norske transportører.

SVV melder at fergeleie i Horten skal utbedres/oppgraderes. Arbeidet begynner 7.februar og vi ventelig avsluttes 7.april. I denne perioden vil det kjøres med 4 ferger.

Årsmøte i NLF Oslo & Akershus avholdes 04.mars i lokalene til Transport Formidlingen Oslo, Østre Akers vei 255.

Årsmøte i NLF Østfold avholdes 18.mars 2017 på Tanum Strand hotell, Tanum Strand, Sverige.

Moss kommune ved ordfører Tage Pettersen hadde invitert til stort møte på Stortinget i januar. Tema var Mossebyens store verkebyll - RV 19. Rundt 80 personer, med stortingsrepresentanter, næringsdrivende, bypolitikere og fylkestingspolitikere møtte frem for å høre litt om virkeligheten for Moss og regionens næringsliv.

NLF var invitert til å holde et 20 minutters innlegg. Pga sykdom, måtte regionsjef J.Kristian Bjerke steppe inn for fylkesleder Erik Graarud.

- Kø-ståing på RV 19 koster transportbransjen minst 71.360.000 kroner hvert år og dette må løses nå, fortalte Bjerke og han fulgte opp:

_ Dette skulle vært gjort noe med for mange år siden, men så viser det seg at prosjektet ikke engang er inne i NTP! Nå må dette på plass og det er uakseptabelt om Stortinget legger opp til noe mindre enn høy ramme i NTP, poengterte NLFs regionsjef.

Vi har skrevet mye om de vedtatte reglene om begrensning av biltrafikk på dager med sørlig høy forurensing i Oslo. Det er likevel grunn til å minne om de vesentligste delene av bestemmelsen:

For det første vil forbudet kun gjelde for kommunale veier. Så langt vi erfarer vil man kunne kjøre f.eks E-18 gjennom Oslo uten problemer.

For det andre vil lastebiler med miljøvennlige Euro VI lastebiler unntas.

For det tredje vil kjøring i næring være unntatt, så fremt man kan dokumentere nødvendigheten av dette.

Det er politiet som skal kontrollere at reglene overholdes, men du er "trygg" hvis du har elektronisk eller skriftlig kjøreseddel eller et fraktbrev.

Byråd for miljø i Oslo, Lan Marie N Berg, takket ja til invitasjonen om å besøke NLF Oslo & Akershus. Hun spaserte inn i løvens hule med et smil.

Kristelig Folkeparti har lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Ingen bombe at de vil doble kontantlønnsordningen til 9000.- kroner i måneden. Akkurat det er det ingen andre som vil, så budsjettsamarbeidet sprekker neppe på det kravet. Derimot merker vi oss at Hareide & Co vil sikre og skape arbeidsplasser rundt i Norge, ved å øke dieselavgiften til 77 øre literen! Over en dobling av regjeringens forslag. Vi tipper at småbedriftene rundt i landet jubler over dette bidraget til å få råvarer inn til bedriften og varene ut igjen til forbrukeren. Avgiftsøkninger av denne typen er nettopp det en konkurranseutsatt småindustri trenger. La oss legge på 5 kroner literen med en gang, så vil nok næringslivet i Kvinesdal juble av glede. Også så grønt som det blir..............

Etter sterke reaksjoner på ny bøtepraksis på veien inn til Hovindmoen grustak på Jessheim, tok NLF Oslo & Akershus affære. Nå er akseltrykket satt opp til 10 tonn.

Den ikke-sosialistiske regjeringen har lagt frem sitt siste budsjett i denne perioden. Fr.P og Venstre krangler om det er god nok miljøprofil. Vi kan imidlertid fastslå at dette kan bli dyrt.

NLF Oslo & Akershus arrangerer kveldskurs  med tittelen "Hvordan tilfredsstille Arbeidstilsynets krav? Kurset holdes torsdag 13.oktoer kl 18.30 - 21.00 i TFs lokaler, Østre Aker vei, Oslo. NLF-advokat Robert Aksnes er kursleder og han tar oss gjennom alle sider ved lovverket og arbeidstilsynets krav, samt hvordan du relativt enkelt imøtekommer disse. Dette er kunnskap du som bedriftseier bør være 100% oppdatert på og kurset er gratis for deg og din bedrift.

Staten mener at 97% av utlendingene betaler i bomringene

Så er det, i følge norske myndigheter OG EU, bekreftet at 97% av alle utenlandske transportører betaler for seg i bomringene.

- Hvis dette stemmer er vi kommet et godt stykke i riktig retning, sier regionsjef J.Kristian Bjerke i NLF Oslo & Akershus, Østfold.

Spenningen og usikkerheten har vært stor etter at myndighetene innførte obligatorisk bombrikke i Norge. Ville utlendingene betale eller var det kun norske transportører som ville rammes? Mange fryktet at useriøse aktører ville skaffe seg en brikke, feste den i frontruten og for øvrig kjøre som før.

Nå viser norske myndigheters tall at nær på 100% betaler for seg og det er også opplest og "vedtatt" i EU.

- Jeg er litt overrasket, for vi får stadig meldinger fra våre medlemmer som forteller at de registrerer flere utenlandske biler som ikke får noe blink når de passerer bomstasjonene. Men stemmer tallene er det jo gode nyheter for en mer rettferdig konkurransesituasjon, understreker Bjerke.

Nils Aage Jegstad (H) samferdselskomiteen

Det ble stor oppstandelse i NLF Oslo & Akershus da vi mottok meldingen om at E-18 strekningen mellom Retvet (Østfold) og Vinterbro (Akershus) skulle utsettes.

- Dette er jo spinnvilt, sier regionsjef J.Kristian Bjerke

Terje Rognlien, dagig leder i Oslopakke 3-sekretariatet

Årsmøter er ikke bare formelle innlegg og kronglete avstemminger. Hovedattraksjonen i fylkesårsmøtet var denne gangen prosjektleder Hilde Ulvik i SVV og Terje Rognlien fra Oslopakke 3.

Erik Graarud (i midten) ble gjenvalgt som fylkesleder i Østfold

Både NLF Østfold og Oslo & Akershus har gjennomført sine årsmøter uten de store forandringene i styre og stell.

Ikke uventet ble Erik Graarud gjenvalgt som leder i Østfold. Det var større spenning rundt ledervalget i Oslo & Akershus.

Arne Bjørklund SVV, Gretha Kant Moss kommune og Øyvind Lund, Bastø Føsen

Bastø Fosen var igjen gjenstand for debatt under fylkesårsmøtet i NLF Østfold.

Etter en grundig gjennomgang, konkluderte Erik Graarud med at Statens Vegvesen må ta sin del av ansvaret

 Husk fylkesårsmøtet lørdag 2.april i TFs lokaler, Østre Aker vei 255, 0976, Oslo.

Møtet starter kl 10.00 med registrering av delegater fra kl 09.30. Statens Vegvesen orienterer under møtet om tunellrehabiliteringene i Oslo, samt fremdriften i Oslopakke 3.

Velkommen!

Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus, Harry Nilsen vil ha en tøffere avgiftsprofil (foto: Lastebil.no)

NLF har fått gjennomslag for viktige prinsipper i miljøpolitikken i det sist. Den nye byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie N. Berg, har vært lydhør for våre innspill rundt Euro 6-motorer og vi har en god dialog med henne og hennes stab.

- Nå må vi ta skikkelig tak i avgiftspolitikken, sier fylkesleder i Oslo & Akershus, Harry Nilsen

Brynstunellen i Oslo stenges i begge løp fra fredag 20.2. kl 22.00 til mandag 22.2. kl 06.00

For øvrig stenging og gjennomføring av prosjektet som tidligere beskrevet.

Fylkesleder i NLF Østfold møtte MDGs ferske byråd i Oslo, Lan Berg

NLF Oslo & Akershus med leder Harry Nilsen i spissen, har lenge gått i bresjen for en miljøvennlig transportnæring. Mandag 25. januar var Harry Nilsen og regionsjef J.Kristian Bjerke i møte med byråden og hennes stab.

- Offensivt og positivt, mente miljøbyråden

Holmsbu spa og resort hotell

Årsmøte i NLF Østfold avholdes på Quality Spa & resort hotell i Holmsbu 12.mars 2016.

Flott hotell, flott beliggenhet og forhåpentlig et flott arrangement

Ekstremt glatt på E-6 på Romerike Foto: rb.no

NLF Oslo & Akershus for ukentlig meldinger om håpløse kjøreforhold på E-6 fra Minnesund til Oslos grense. Det er såpeglatt på strekningen, mens det er våt vei i Hedmark og i Oslo.

Tunellrehabiliteringene i Oslo går videre og neste tunell ut er Brynstunellen. SVV håper på myk start i vinterferieuken

Styret i NLF Oslo & Akershus ønsker alle sine medlemmer et riktig godt nytt år!

NLF Oslo & Akershus arrangerer årsmøte 02.april 2016 i Transport Formidlingens lokaler i Østre Aker vei i Oslo.

Sakliste blir publisert senere

Bilde fra Østlandets Blad

Den lovede åpningen av hvileplassen "Utover`n" er gjennomført. P.t er ikke den varslede skiltingen kommet opp, men sperringene er borte. Allerede i romjulen så vi en lykkelig lastebilsjåfør trygt plassert på hvileplassen. Det nytter å stå på!

Rasteplassen på Svartskogtoppen, "Utover`n" åpnes igjen. Etter en tids dialog med NLF har SVV bestemt at tiden er inne.

Bastø 3 er fortsatt ute av drift. Forsinkelse i hele sambandet melder Bastø-Fosen.

Leder og nestleder av Øvre Romerike lastebileierforening , Arvid Birkelund og Tor Wethal, har skaffet seg mange nye venner på veien på Jessheim.

Sammen med regionsjef J.Kristian Bjerke forklarte de 42 førsteklassinger ved Hovin Skole at lastebilen er både spennende, viktig og litt farlig.

NLF Østfold sliter med Bastø Fosen. Medlemmer sliter med oversitting og lange ventetider og opplever at personbiler forfordeles ved lasting.

- Vegdirektoratet må på banen, sa fylkesleder i NLF Østfold, Erik Graarud, før han gikk i møte med nettopp Vegdirektoratet.

Statens vegvesen stengte i sommer den kjente raste- og hvileplassen på Svartskogtoppen i Oppegård kommune, også kalt "Utover`n". Begrunnelsen var at det ikke var forsvarlig å holde den åpen grunnet skitt og griseri. Nå kan plassen igjen bli åpnet.

480 transportinteresserte mennesker var samlet på Storefjell i helgen, da NLF region 1 og region 2 inviterte til felles høsttreff og julebord.

- Et formidabelt og vellykket arrangement, sier NLFs forbundsleder, Per Madsen

Mange har allerede registrert det, men vi minner om at Granfosstunellen i Oslo ble stengt fra 21.10.2015. Fra midten av november stenges vestgående løp helt.

Kommune- og fylkestingsvalget er over og nye ordførere og samarbeidspartier inntar kommunestyrer og fylkesting. For å komme i posisjon ble det lovet mye i valgkampen, nå begynner jobben med å levere.

For første gang på mange år reduseres det totale etterslepet i veivedlikeholdet her i landet.  Over 2.7 milliarder kroner er bevilget i 2014-2016 til dette formålet. Akershus sin andel er drøyt 2% per år!

Jevnlig publiseres en kostnadsindeks for transportbransjen. Det gjøres også for drivstoff.

Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus, Harry Nilsen, mener disse indeksene er feil!

500 personer er påmeldt til høstseminaret på Storefjell. Under finner du lista med navnene. Gi beskjed til, Mai 41451955 - hvis noe er feil. Arrangør: NLF Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.  Klikk her for påmeldingslista

Blir Oslo stengt for dieselbiler?

Oslos miljø- og samferdselsbyråd har foreslått å stenge Oslo for dieselbiler. På årsmøte til NLF Oslo & Akershus får du vite om dette er nødvendig.

Finn din transportør i Region 1 Østfold / Oslo og Akershus