Region 2 Innlandet

NLF Innlandets delegater på landsmøtet i 2023. Foran fra venstre: Juni Jonsson, Anette Jordkjend Johnsen, styreleder Arild Olsbakk, nestleder Birgit Grimstad og Grethe Dalbu. Bak: Hans Otto Espeland, Even Midtli, Kjell Jon Nyløkken, Frode Håkensbakken, Johannes Kjørlien, Frank Korntorp, Knut Ruud, Hans Magne Bergene og Lars Morten Svingen. Foto: Elisabeth Nodland

Bilde av lastebil med NLF-logo