Region 7 Nordland / Troms / Finnmark

access_time 18.01.18

Det har vært gjennomgående dårlig vintervedlikehold av E10 fra Gullesfjordbotn til Svolvær i vinter, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norsk Lastebileierforbund på telefonen fra Bodø.  Han sier at dette kan bekreftes av mange av medlemmene, samt av busselskapet i Lofoten. 

access_time 18.01.18

"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten.
Navnet MIND er et engelsk ord som beskriver den grunnleggende tanken i arbeidet med å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger. Primærmålgruppa er elever i videregående skole, fordi denne aldersgruppa er desidert mest utsatt for ulykker.

Mandag den 15. januar fikk NLF presentert senterets visjoner og planer for fremtiden.

access_time 18.01.18

SB transport er en av våre aller største medlemmer i Nord-Norge, og det skulle vel bare mangle at vår Adm.dir. Geir A. Mo tok turen til Bodø for å bli litt bedre kjent med ledelsen i selskapet. Anders Mjåland, direktør i SB-transport presenterte bedriften og synliggjorde de utfordringene som selskapet ser, både på kort og lang sikt.

Geir A. Mo presenterte de fokusområdene som NLF har og forklarte i korte trekk hvordan NLF arbeider. Det er ikke tvil om at medlemskapet vil medføre gevinster for SB-konsernet på mange områder.

access_time 19.12.17

Styrene i NLF Nordland, Troms og Finnmark har gelden av å innvitere til felles årsmøte -arrangement på Danskebåten helga 9.-11. mars 2018. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta under årsmøtene. Erfaringsvis åpnes det for stemme-/talerett for samtlige,
– ref. Vedtektenes § 7.B I årsmøtet har alle medlemmer i fylkes-/regionavdelingen møte-, tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun de valgte representanter fra lokalavdelingene. Dersom flertallet av de frammøtte med gyldig medlemskap åpner for det, gis alle med gyldig medlemskap stemmerett.
I fylker-/regionavdelinger der det ikke finnes lokalavdelinger har alle fremmøtte med gyldig medlemskap tale-, forslags- og stemmerett, jf §2.

access_time 19.12.17

Som NLF-medlem kan du dra fordel av Truck Deal. Det er et eksklusivt tilbud for NLF medlemmene: 25 % rabatt på et bredt utvalg sunnere mat på våre stasjoner. Nå sender vi ut klistremerker med en strekkode som dere kan feste på Koppen, så er det alltid tilgjengelig.

access_time 19.12.17

Regjeringen har arbeidet opp mot Europakommisjonen og ESA for å få vedtatt endringer i EØS-regelverket som tillater differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektoren. Slike endringer er nå vedtatt i EU/EØS. Derfor fremmer regjeringen forslag om å gjeninnføre differensierte satser for transport og energi fra årsskiftet.

access_time 13.12.17

Påmeldingsfrist 15. januar

Her kan du lese mer og melde deg på! -

Påmelding

access_time 23.11.17

Som de fleste har fått med seg arbeides det i NLF med å meisle ut en ny strategi frem mot 2030. Dette arbeidet er godt igang og mange av dere har nok svart på spørreundersøkelsen som ble distribuert tidligere. 

Odd Hugo Pedersen, Regionssjef i region 7 er en av deltakerne i arbeidsgruppa. I tillegg er Rune Holmen med i referansegruppen blant medlemmene. Strategiarbeidet er svært omfattende og det er sannsynliog at det vil foreligge resultater i løpet av våren 2018.

access_time 23.11.17

Nordland Fylkeskommune frykter økt kabotasje, sosial dumping og en alvorlig redusering av veisikkerheten dersom Regjeringen vedtar EUs mobilitetspakke. Det kommer frem i et brev fylkeskommunen har sendt til Samferdselsdepartementet.

access_time 23.11.17

17. november var region 7 samlet til regionsmøte i NLFs lokaler i Oslo. Det var en innholdsrik saksliste som skulle gjennomgås og det dannet grunnlaget for mange gode diskusjoner. NLFs strategiarbeid fikk naturlig nok stor plass under møtet og de ulike fylkene var spente på resultatene. Adm.dir Geir A. Mo hadde selvfølgelig et innlegg om NLFs arbeid og utfordringer. 

access_time 23.11.17

Varedistribusjon i byene er svært utfordrende, og SULP har satt søkelyset nettopp på disse problemene.  Trange varemottak, ufremkommelige gater, økende varetransport og tidligere manglende forståelse fra kommunale planleggere, har vært gjennomgangstonen blant distributørene. Dette problemet skal gjennom SULP belyses og det skal forhåpentligvis komme frem løsninger for fremtidens varetransport.

access_time 23.11.17

Blindsoner, refleks og adferd i trafikken ble nøye gjennomgått da NLF besøkte skolen i Vestre Jakobselv. Barna deltok både i lastebilen, i lek og under refleksdemonstrasjon. Dette trafikksikkerhetsopplegget har vært gjennomført i flere år og det viser seg at barnas kunnskap etter "lastebildagen" er svært gode.

access_time 27.09.17

Da var nok et suksessarrangement avviklet i Tromsø. Det var Tromsavdelingene til MEF og NLF som hadde samlet leverandører, medlemmer og foredragsholdere til en flott helg.
Oppsummeringen er enkel - det faglige får toppkarakter og det sosiale var fantastisk - hyggelig selskap, god mat og god musikk. Stor honnør til de som sto for arrangementet.

access_time 20.09.17

Bjørnefjell Tollstasjon har åpent til kl. 02:00 deler av vinterhalvåret, men stenger kl. 23:00 på sommeren. Dette skaper problemer for all eksport av fisk fra Lofoten og Vesterålen. Det er vanskelig for sjåførene å rekke frem i tide. Fra tidspunktet bilene er ferdig lastet, til de må være på Bjørnefjell er så kort at mange sliter med å rekke frem. Dette medfører at fersk fisk blir stående over natten på fjellovergangen.

Denne ventetiden går på bekostning av kvaliteten på fisken og medfører at prisen må reduseres. Vi risikerer i tillegg at enkelte sjåfører tar unødige sjanser og kjører i overkant fort, for å unngå det uønskede nattlige oppholdet utenfor Tollstasjonen.

Fiskeindustrien og NLF er enige om at det bør være mulig å opprettholde åpningstidene hele året. Fiskeriminister Per Sandberg har forståelse for utfordringene og anbefaler at NLF og fiskerinæringen følger opp saken mot tollmyndighetene.

access_time 20.09.17

I forbindelse med valget arrangerte NLF en landsomfattende "Transportturne". I Nord-Norge var det Alta, Tromsø og Bodø som fikk gleden av å være vertskap. Turneen besto av, en transportfaglig del, hvor transportkjøpere var invitert og fikk for første gang stifte bekjennskap med "Fair Transport" og en politisk del, hvor representantene til Stortingetdebatt ble "grillet"i forkant av Stortings-valget.

access_time 20.09.17

Mandag 4. september ble åpningen av 8,6 kilometer ny riksveg 94 fra Skaidi mot Hammerfest markeret. Svinger og smale bruer er erstattet med en trygg, bred veg, og en del av strekningen har fått gang- og sykkelveg. I tillegg er det bygd ny helårs rasteplass med toalettbygg ved Repparfjordbrua. [04.09.2017]

access_time 20.09.17

NLF fortsetter «Venner på Veien» også i høst. Dette trafikksikkerhetsarrangementet er gjennomprøvd og vi har gjennom de siste årene skaffet oss gode erfaringer. Høstens to første skolebesøk fant sted på Storsteinnes skole og  Finnsnes barneskole. Vi retter en stor takk til OJ Maskin og Eliassen Transport, som velvillig stilte opp med lastebil og sjåfør på Finnsnes og Storsteinnes. Barna fra 3. klasse fikk oppleve hvordan det kan være å sitte inne i lastebilen og ikke se resten av klasse-kammeratene selv om disse var rett i nærheten av bilen.

Opplegget fokuserer på blindsoner og kommunikasjon med sjåføren,  men har også en seanse hvor barna kan lære betydningen av refleksbruk.  Alle barna får utdelt refleksvester og refleksbrikker, slik at de kan være synlig også i den mørketiden som vi nå går inn i.

Oppfordringen til våre medlemmer er derfor; Når barna vinker – vink tilbake og signaliser at dere har sett dem!

access_time 30.08.17

I forkant av oppgraderingene på tunnelene i Norge skal det gjennomføres en risikovurdering. Dette er med på å avdekke de mangler som ev. må utbedres før tunnelen oppfyller dagens krav.Risikovurderingen av Sila-/Sjonatunnelene ble gjennomført på Mo i Rana, og det var Knut Hågensen fra SVV som ledet møte. I Begge disse tunnelene var det belysning og manglende nødvarsling som var gjennomgående. Sjona-tunnelen hadde i tillegg svært begrenset høyde (4,05 m) og var i tillegg skiltet feil. Det er mange av våre medlemmer som har skadet skap og tilhengere ved berøring av tunnelvegger/-tak.  Når tunnelprofilen bare er 8,5 m gir dette begrenset kjørefelts-bredde og dertilhørende bortfall av midtlinje.

access_time 25.08.17

Vi har lagt store ressurser i å samle de forskjellige partienes samferdselsrelaterte synspunkter i en oversiktlig og tydelig digital velgerguide. Nå lanseres nettstedet som skal gjøre det lettere for transportinteresserte å velge riktig den 11. september.

Det kan være vanskelig å holde oversikten over de forskjellige politiske partienes standpunkter i samferdsels- og transportrelaterte temaer. Samtidig er dette politikk som påvirker alle sammen på en eller annen måte, enten gjennom vegutbygging og bompengefinansiering, for ikke å snakke om arbeidsforhold og trafikksikkerhet. Noen svar er like hos alle partiene, mens andre er veldig forskjellige.

Du kan se gjennom å se hva som er viktigst for deg. Ved neste korsvei som f.eks. Arendalsuka neste år vil vi gjennomgå svarene med de forskjellige partiene. Det er viktig å følge opp slik at «valgflesket» får konsekvenser om det ikke blir fulgt opp.

access_time 25.08.17

I en artikkel om nye krav til dekk i Transportmagasinet har skapt en del forvirring:

http://www.tungt.no/transportmagasinet/nye-dekkregler-for-lastebil-fra-1-november-3704055

Vi har sjekket ut med vår samarbeidspartner Dekkmann som er best på kompetanse angående dekk til tunge kjøretøy. Der har vi fått følgende forklaring:

Alle nye lastebilmodeller som framstilles for typegodkjenning fra 1. november må ha dekk som tilfredsstiller ECE 117.02. Fra typegodkjenning skjer vil det ofte ta mange måneder (gjerne mer enn et halvt år) før bilene kommer i ordinært salg. Det er heller ikke ofte at Volvo, Scania, MB, DAF, Iveco og MAN kommer med splitter nye modeller som kommer inn under kravet om ny typegodkjenning. Når dette vil komme første gang vet vi ikke, men sannsynligvis ikke før etter neste sommer - kanskje langt senere (dette vet evt. lastebilimportørene mer om).

access_time 25.08.17

21. august Alta, 22. august Tromsø og 23. august i Bodø. Denne tidsplanen vitner om en hektisk aktivitet i NLF. Det ble avviklet Transportkjøperseminar og politisk debatt på samtlige steder. På alle plassene var det Circle K som var behjelpelig med serveringen og det var godt oppmøte av våre medlemmer. En rask frokost eller lunsj, samt en hyggelig prat hadde de fleste tid til.

access_time 25.08.17

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Radisson Blue i Tromsø i tiden 22-24. september

access_time 25.08.17

Styrene i MEF avd. Finnmark og NLF avd. Finnmark har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Hotel, Alta i tiden 29. september-1. oktober

access_time 16.06.17

Det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse blant NLF-medlemmene. Det er viktig at dere tar dere tid til å besvare denne!

På forhånd takk

access_time 16.06.17

Gjennom 24 timer ble alle lastebiler/trailere telt i Bjerkvikkrysset. Dette er en jobb NLF gjennomfører for å kontrollere antall utenlandske aktører på norske veier.

Det viste seg at trafikken hadde økt med ca 15 % men den utenlandske innblandingen var omtrent som sist mao. 17%.

Fylkesstyret i Troms viste sitt store engasjement og deltok svært aktivt i tellingen.

access_time 16.06.17

Bodø kommune hadde invitert til «workshop» i regi av Norsulp. NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) har som hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. 

access_time 16.06.17

Statens vegvesen inviterte til ITS-konferanse i Bodø torsdag 9. juni. Her fikk deltakerne et godt innblikk i det arbeidet som gjøres, både nasjonalt og internasjonalt. Det er spesielt interessant for oss her i Nord-Norge at riksveien fra Tromsø til Kolari, i Finland, er forsøksområde.

access_time 11.04.17

Styrene og administrasjon i NLF Finnmark, Troms og Nordland ønsker alle medlemmer og deres kjære en god påske.

access_time 03.04.17

23.mars ble det gjennomført dialogmøte i referansegruppen. Møtet fant sted i "kulturfabrikken" på Sortland.

Unni Gifstad fra Statens Vegvesen fungerte som møteleder og etter en rask presentasjon av deltakerne gjennomgikk hun hovedpunktene i samferdselssaken.

Nils Petter Rusånes er prosjektleder for KVU- Hadselfjorden og han gjennomgikk den faktiske med hensyn til trafikkgrunnlag og de samfunnsmessige virkningene.

Sentrale punkter var selvfølgelig varetransport, nærhet til sykehus og storflyplass. Økningen i sykkelturisme og vinterturisme ble også vektlagt under presentasjonen.

access_time 03.04.17

NLF-Nordland har fått tilsagn om støtte for å gjennomføre kurs for medlemmene i Norsk og data.

Endelig kursplan vil foreligge umiddelbart etter påske og vi håper at vi får mange deltakere.

Primært satser vi på kurs i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen og Sortland. Deler av undervisningen vil foregå som videokonferanse, hvor deltakerne deltar på "skype"

access_time 03.04.17

Under årsmøtet på Finnsnes ble Kari Workinn og resten av styret gjenvalgt. Vi feiret og flere jubilanter under årsmøtemiddagen på Hamn i Senja. Arnold Hauan mottok 50 års plakett på vegne av  firma Leif Hauan & sønner som han er daglig leder for. Trond og Ann Kristin Kanebog mottok nål for 25 års medlemskap på vegne av bedriften Kanebog transport som de leder. 

Arnold Hauan med 50 års plakett Arnold Hauan med 50 års plakett

Trond og Ann Kristin Kanebog Trond og Ann Kristin Kanebog

access_time 03.04.17

Samferdselsforum Nords konferanse i Bodø 20 -21. mars gjennomgikk NTP-ens betydning for Nord-Norge, og hvilke saker som de mente var viktigst.
Alle "næringsbarometer" peker i favør av Nord-Norge, men det er en hvis skepsis til hvordan fordelingen vil bli. Det er åpenbart at vei standarden, både på riks- og fylkesveinettet er for dårlig og at de rammene som forventes ikke kan dekke inn det vedlikeholdsetterslepet som har bygd seg opp.

access_time 22.03.17

Saltdalen, 10 mils kjøretur fra Bodø representerer et industrisenter. Her er Nexans, Saltdalshytta, Salten Aqua og Hepro lokalisert. Alle disse industriaktørene har formidable transportutfordringer og Samferdselsforum Nord fikk et godt innblikk i de utfordringene som bedriftene har.

access_time 06.03.17

Årsmøtet til NLF-Nordland ble avviklet på Thon Hotell Nordlys i Bodø 3.-5. mars 2017. Her var samtlige lokallag representert og NLF-direktør, Geir A. Mo, deltok også aktivt under møtet. Det var ingen endringer i sittende styre og dette understreker at våre medlemmer er fornøyd med de resultatene som fylkeslaget oppnår.

Årsmøtet ble også benyttet til å dele ut NLFs fortjenestesmerke i sølv til sittende formann, Einar Endresen og kasserer Nils Harry Jakobsen.

access_time 02.03.17
access_time 21.02.17

Årsmøtet i NLF Finnmark fant sted i Alta 10-12 februar.

access_time 20.02.17

Ansvarliggjøring av transportkjøper, manglende vedlikehold av fylkesveiene og katastrofalt vintervedlikehold var hoved poengene i Frank Lauritz Jensens innlegg under møtet på Myre. Det var ikke tvil om at Fiskeriministeren forsto budskapet og skulle ta disse elementene med seg videre i sitt arbeid med utvikling av fiskeriene i Nord-Norge.

access_time 13.01.17

Mange fant veien til kurs med Robert Aksnes og medlemsmøte i NLF Finnmark som foregikk i Alta i lokalene til Oleif Simensen. 

access_time 16.12.16

Våre mest erfarne sjåfører forteller om ufremkommelige veier, og svært dårlig strøing. Dette er realiteten på veinettet i Nord-Norge.

Det blir nesten daglig rapportert inn til vegtrafikksentralen om farlige kjøreforhold. Det har vært rekordmange uhell sålangt denne vinteren, og det er betimelig å stille spørsmål ved vintervedlikeholdet. Dette er ikke en kritikk til de som gjør sitt beste for å sikre fremkommeligheten, men det er åpenbart at oppdragsbeskrivelsene ikke stemmer overens med de klimatiske forholdene vi opplever denne vinteren.

access_time 16.12.16

NLF Finnmark inviterte til medlemsmøte i Vadsø 14 desember. 

access_time 16.12.16

13 desember var det storstilt åpning av en ny parsell av E6 vest for Alta. 

access_time 09.12.16

Jeg har forståelse for at det kan være provoserende å se at andre kjøretøy slipper igjennom, mens en selv blir stående igjen. Likevel finnes det ingen unnskyldning for ikke å etterkomme politiets pålegg om flytting av kjøretøy. Denne typen "aksjon/protest" fører aldri frem, og er bare med på å ødelegge omdømme til lastebilnæringen. Når vi i tillegg nettopp har erfart dødsulykker, hvor lastebilen står i ro, må vi alle fokusere på trafikksikkerhet. Det er sjåførens ansvar at vi ikke representerer en risiko. I dette tilfellet representerte kjøretøyet en fare ved sin parkering/stans rett etter bakketopp.

Det er tidligere opplyst om at tunnelen i Saksenvik (mellom Fauske og Saltdal) etter klokken 22.00, bare vil være åpen for gjennomkjøring kl. 02.00. De fleste sjåfører planlegger sin kjøring slik at de ikke får uønsket stans og unødig forskyvelse av kjøre-/hviletiden, men på vanskelig vinterføre, kan den planlagte kjøringen bli påvirket av bergingsoppdrag og kolonekjøring, etc. Vi henstiller våre medlemmer om å beregne litt ekstra tid og ta det rolig - som det var markert over porten hos Tysklandsbrigaden etter krige; "Bedre fem minutter for sen, enn alt for tidlig"

Årsaken til denne begrensede gjennomfartsperioden er entreprenørens behov for sikring av tunneltak etter sprenging, samt tid for betongsprøyting av tunnelen.

access_time 14.11.16

Åpen dag med kaker og kaffe er utvilsomt populært også på Sortland. Da Sortland Bilberging markerte sitt 15 års jubileum ble stasjonen godt besøkt av samarbeidspartnere i området. Kvelden ble avsluttet med festmiddag på en av byens bedre restauranter. NLF gratulerer jubilanten

access_time 14.11.16

Det er fantastisk at arbeidet på Tjernfjellet har startet - men det er ufattelig at ikke all massen blir benyttet til utbedring av Sørelva - Borkamo.

Dette vil medføre at vi må frakte store deler av massene to ganger - og det er snakk om formidable mengder. Et forsiktig estimat på volumet er 30.000 lastebillass. Dette er hverken miljømessig eller økonomisk forsvarlig. 

Faksimile fra Saltenposten Faksimile fra Saltenposten

access_time 14.11.16

Under årets samferdselskonferanse i Svolvær måtte NLF bruke sterke virkemidler for å få tilhørerne til å forstå at E10 er den åpenbart viktigste kommunikasjonssatsningen i regionen. Det ble godt mottatt av de fleste, på tross av stor representasjon fra luftfarten.

access_time 24.10.16

I forbindelse med at transports og kommunikasjonskomiteen på stortinget var på reise med hurtigruten fra Kirkenes til Tromsø ble NLF invitert til å holde 2 innlegg under reisen. Regionsjef Odd Hugo Pedersen holdt ett innlegg som handlet om modulvogntog hvor fokus var å få åpnet flere strekninger, det andre tema om utfordringer i transportkorridorene i Troms og Finnmark var en god mulighet til å fremme NLF sine prioriteringer i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. I etterkant av møtet er flere nye strekninger åpnet for modulvogntog. 

access_time 24.10.16

Modellen med felles høsttreff med MEF i Troms begynner og ta form , det er økning i antallet påmeldte for hvert år, det er nå tredje året med felles treff i Troms etter ett langt opphold. Før leverandørutstillingen holdt NLF advokat Robert Aksnes kurs hvor tema var hvordan medlemsbedriftene kan møte kravene som arbeidstilsynet stiller ved bedriftskontroll. Leverandørtreffet med 23 utstillere og med godt besøk av medlemmer fra begge organisasjoner må betegnes som en suksess. 

access_time 24.10.16

Mye folk, Kaker, hamburgere, lykkehjul og god stemning på Fauske. Dette er raskt oppsummert det som skjedde under Circle K lanseringen onsdag 19. oktober.
Med mediadekning av både lokalavisen Saltenposten og Lokalradioen fikk Cirkle K god markering av omprofileringen. Våre kunder vil nok ikke merke så stor forskjell etter omprofileringen, - vi fortsetter med vårt kundefokus og vår gode service.

Det var mange som tok turen innom stasjeonen på onsdag og det var tidvis vanskelig å finne egnet parkeringsplass. Det virker som om navnebyttet har satt seg - selv om både kunder og enkelte ansatte fremdeles kaller stasjonen for Statoil.

access_time 17.10.16

Vi hadde håpet på å dele ut jubileums-beviset på årsmøtet i lokalavdelingen for Vesterålen, men da passet det ikke for jubilanten. Når da årets høsttreff måtte kanselleres ble vi tvunget til en litt mindre høytidelig overrekkelse av 40-års planketten.

Vår kollegahjelp i Vesterålen, Steinar Ernestussen tok turen ut til Magne Madsen og overleverte beviset på trofast medlemskap.

En takk til Steinar og en stor gratulasjon til Magne Madsen. 

access_time 17.10.16

Torsdag 13. oktober var turen kommet til Hauan Barneskole på Fauske. Her fikk barna og lærerne trafikkopplæring med fokus på blindsoner, refleksbruk og trafikklek. -men det er ikke tvil om at turen inn i hytta på betongbilen var morsomst. Det var 1-4 klasse som toko del i opplæringen og utbyttet var utvilsomt godt. Barna forsto hvor man ikke skulle bevege seg når en lastebil var i nærheten. Avslutningsvis ble det filmfremvisning, hvor alle momentene fra de praktiske øvelsene ble belyst.

access_time 17.10.16

Endelig kan Veitrafikksentralen flytte inn i de nye lokalene i Mosjøen. Dette er et høyteknologisk senter som overvåker trafikken i Nord-Norge. Med en enorm videovegg i enden av lokalet kan operatørene kontrollere trafikken og gi nyttig informasjon til brukerne. NLF var selvsagt tilstede og overrakte NLF-vimpelen til leder av vegtaransportsentralen, men håp om enda bedre informasjon til veibrukerne i nord.

access_time 30.09.16

Det er ikke hver dag barna i Tana får sitte i førersetet på en lastebil, men det var tilfellet under tirsdagens trafikksikkerhetsdag ved Tana Barneskole. Det var Fylkesleder Yngve Harila og Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-Forbund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med tunge kjøretøy.

access_time 30.09.16

Onsdag fikk barna ved Lakselv Barneskole lære trafikksikkerhet. Det var Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-Forbund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med tunge kjøretøy. Med hjelp av den lokale NLF-medlemmet, Miniexpressen fikke barna erfare lastebilen, både fra ut- og innsiden.

access_time 21.09.16

Det er litt over et år siden NLF-Nordland tok kontakt med Statens vegvesen vedr. tunnelen i Rakvika (øst for Svolvær). Målsetningen var da å få redusert hastigheten i tunnelen, da tunnelhøyden tvang tungbilene over midtstripa for å unngå berøring med tunneltaket.

Med en smule arroganse og "ovenfra og nedholdning" fikk vi til svar at fartsgrensen var koorekt.  - nå har imidlertid Statens vegvesen kommet på bedre tanker og startet arbeidet med å slipe ned kjørebanen slik at høydeangivelsen stemmer med reell høyde fra hvitstripa og opp!

Vi er godt fornøyd - og ser at arbeidet vårt gir resultater! 

access_time 20.09.16

Det var egentlig i august at denne gaven skulle vært overrakt, men det sies at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Alv Ervik gratulerte jubilanten på vegne av hele NLF og overrakte gaven som var et spleiselag mellom fylkesavdelingen og NLF sentralt.

access_time 09.09.16

Hvilke veier skal bygges, og hvilke argumenter legges til grunn. Dette var temaet under onsdagens debatt i Bodø. NLFs direktør Geir A. Mo bidro med erfaringer både fra politikken og fra lastebilnæringen. Dette er ikke matematikk, men politikk. Dagens modeller for å avdekke hvilke veier som er samfunnsøkonomisk korrekt å bygge ut, er i beste fall dårlige - men det er det beste vi har. Dette ble egentlig konklusjonen etter en interessant runde blant paneldeltakerne.

access_time 07.09.16

Styrene i MEF avd. Finnmark og NLF avd. Finnmark har den glede å invitere medlemmer i
avdelingene, lokale og sentrale handelsavtalepartnere, leverandører og gjester med ledsagere
til felles høstmøte ved Scandic Hotel, Alta i tiden 30. september-2. oktober

Last ned invitasjon

access_time 07.09.16

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale¬partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Ishavshotell i Tromsø i tiden 7-9. oktober

access_time 13.07.16

Det er mest sannsynlig norsk rekord i vegbygging vi nettopp har vært vitne til i Tosbotn. Tiden som er gått med fra utsklidningen av gammel veglegeme til etablering av ny vei har vært enestående. Årsaken til den raske utbedringen er Statens Vegvesens mulighet til "avrop" på arbeidet - det vil si at de på grunn av kritiske faktorer kan unngå den lange prosessen med anbuds innbydelser etc. Jobben ble tildelt Hære, som til alt hell hadde ledig kapasitet på utstyr og personell.

Nordland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Hære har på en forbildelig måte fått på plass ny vei.

access_time 12.07.16

Det er blitt en årlig begivenhet i Nord-Norge - Arrangementet Arctic Race. Men dette sykkelrittet betyr også problemer for de som har sitt arbeid på landeveien.

Vi henstiller til alle våre medlemmer om å undersøke hvordan sykkelrittet influerer på deres transport. 

Gå inn på hjemmesiden til rittet og få kjenskap til stenginger etc.

http://www.letour.com/arctic-race-of-norway/2016/no/

access_time 06.07.16

Endelig har vi fått på plass døgnhvileplassen på Bodø Havn. Dette har vært et etterlengtet tilbud til langtransportsjåførene som frekventerer regionen.En sentral plassering ved hurtigrutekaia, gir våre medlemmer mulighet til avvikling av døgn-/helgehvile. Her kan de både dusje og lage seg mat, samt rusle en tur til sentrum.

Døgnhvileplassen har ikke ennå fått på plass alle møblene men regner med at dette er klart i løpet av sommeren.

access_time 23.06.16

Onsdag 22. juni var det duket for åpning av begge Circle K -stasjonene i Bodø. Det var mye folk, kaker og fantastiske tilbud.
Lokalradioen sendte direkte fra åpningen og var delaktig i arrangementet. Med halv pris på pølser og burgere gikk det varmt bak disken - både på Hunstad og i Olav V gate.

access_time 22.06.16

En flott landsmøte helg i Alta er ført til sin ende med mange gode tilbakemeldinger. 

access_time 22.06.16

I sterk konkurranse med transportører fra hele landet dro Oleif Simensen i land transportør prisen under landsmøtet i Alta. Prisen henger høyt i NLF og det er første gang ett medlem fra Finnmark mottar prisen. NLF region 7 føyer seg inn i rekken av gratulanter. 

access_time 19.05.16
access_time 19.05.16

Det har lenge vært påstått at de utenlandske transportørene var oftere innblandet i ulykker enn de norske aktørene. Dette er nå dokumentert gjennom TransportØkonomisk Institutts rapport. På tross av at de utenlandske transportørene bare står for 6-7% av den totale kjørelengden - er de innblandet i over 11% av ulykkene med personskade, 17% av dødsulykkene og 33% av fastkjøringene.

Innslaget sendes både på radio og TV

access_time 18.05.16

NLF-kortet skal være beviset på at du er berettiget til rabatter. Det er en mengde rabatter som du som NLFer kan nyte godt av.
Det være seg mat hos Circle K, dekk hos Dekkmann og mye mye mer. Se lastebil.no for mer informasjon.

Har du ikke mottatt kortet - send en e-post til flj@lastebil.no

access_time 18.05.16

Da er vi godt igang med planleggingen av årets høsttreff. Det vil gå av stabelen første helga i september.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer i fylket til å sette av denne helga, - det blir både faglig og sosialt opplegg.
Vi satser på oppstart på fredag med utstillere inne på hotellet og en liten matbit. Lørdag satser vi på en faglig seanse etter frokost for så å bevege oss ut på grilling.

Festmiddagen er ikke avklart ennå, men det bør være interessant for lastebilnæringen å støtte oppunder 70-års jubileet. 

Mer info blir lagt ut etterhvert som beslutningene er tatt!

access_time 18.05.16

Da er omprofileringen igang - og alle Statoilstasjonene skal få nytt navn og nye farger. Vi i NLF vil selvfølgelig opprettholde alle fordelene våre. Det skal være de samme folkene og tilbudene skal bare bli bedre. Det satses på å omprofilere samtlige stasjoner i Nord-Norge i løpet av sommerhalvåret.

Alle stasjonene skal ha åpning på onsdager - og det satses på at vi med litt større kjøretøy tar innvielsen på torsdager.

access_time 21.04.16

Harstad Nærings hadde invitert til oppstartsmøte for ressursgruppen innen transport og logistikk. Oppmøtet på over 90% viste at interessen for denne faggruppen er stor.

NLF var selvfølgelig invitert for å fortelle om de prosjektene/temaene som organisasjonen arbeider med. Det var også viktig for NLF å understreke betydningen av denne ressursgruppens politiske arbeid på lokalplanet.

access_time 15.04.16

Nå nærmer våren seg så smått, og med den et veinett i distriktene som er i full oppløsning. NRK setter søkelyset på den differansen det er mellom den vedlikeholdsposten som ligger på riksveinettet kontra fylkesveiene. NLF,  Veisjefen i Nord-Norge, samt fremskrittspolitikeren Allan Ellingsen deltok under sendingen. 

Det kan virke som om den politiske viljen til å tilbakeføre enkelte fylkesveier er til stede - og dette er helt i tråd med NLFs forslag.

access_time 14.03.16

11.-13. mars avholdt Nordland, Troms og Finnmark sine årsmøter på Kielferga. Det ble en svært hyggelig og vel gjennomført seanse.

Fredagen startet med rikspolitikere som fremla sine synspunkter på lastebilens fremtid og endte opp med en debatt hvor også NLFs direktør Geir A. Mo deltok.

Våre samarbeidspartnere var selvfølgelig tilstede og bidro med økt kunnskap om nettopp deres produkter.

access_time 14.03.16

Det setter en ekstra spiss på årsmøtet at vi kan dele ut medaljer og planketter til våre trofaste medlemmer -sier Einar Endressen, Fylkesleder i Nordland.

Det er godt voksne karer som får tildelt merkene for 40 års medlemskap i NLF. Beklageligvis var siste 40-års jubilant forhindret å være tilstede under overrekkelsen.

access_time 16.02.16

Arbeidet med den nye E6 gjennom Sørfold er startet, og mandag 15. februar hadde Statens vegvesen invitert til Risikoanalyse-møte.
Her var NLF representert for å fremme våre fremtidige behov på denne vegstrekningen. Ellers var nødetatene representert med to personer fra Salten Brann og Statens vegvesens med ulike faggrupper.

access_time 06.01.16

Da var nok en flaskehals elliminert på E6. Etter en mindre forsinkelse kunne nytrasèen endelig åpnes 4. januar i år. Dette er en omlegging av veien som betyr mye for trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E6. Ordfører Jan-Folke Sandnes, Hamarøy kommune, sammen med Regionsvegsjef Torbjørn Naimak bisto Statssekretæren under åpningen av veistrekningen.

access_time 05.01.16

Ti, tolv minus og kald vind greide ikke å legge noen demper på åpningen av døgnhvileplassen på Fauske. Det lover godt for det nye året, at vi allerede på første ordinære arbeidsdag åpner en døgnhvileplass. Dette er et bevis på at det jobbes intenst med arbeidsforholdene til våre medlemmer. Endelig skal det bli mulig å få tatt en dusj og eventuelt lage seg litt mat på en ordentlig måte også på Fauske.

access_time 18.12.15
access_time 14.12.15

Informasjon om årsmøte på Kielferga

access_time 02.12.15

Statens vegvesen har innsett lastebilnæringens behov for rasteplasser og åpner for vinteråpne rasteplasser  x Fv 76 og Lakseforsen.

access_time 17.11.15

NLF- Nordland har jobbet i lang tid med regulariteten på fergen over Tysfjorden - og det er med glede vi konstanterer at det er blitt innført to nattavganger på sambandet Drag - Kjøpsvik. De nye rutene innføres fra 18. november i år.

access_time 13.09.15

NLF gjennomfører med støtte fra Trygg Trafikk, IF og Samferdselsdepartementet " Venner på Veien". Denne uken har NLF i Nord -Norge gjennomført besøk på Sortland barneskole , Kaiskuru nærmiljøsenter og Kirkenes barneskole.

access_time 17.08.15

Høsttreff i region VII

Nordland 4-6 september i Bodø , innbydelser er sendt ut.
Finnmark 2-4 oktober i Alta innbydelser sendes ut i første dager av september.  
Troms 9-11 oktober i Harstad, innbydelser sendes ut i starten av september.

access_time 11.08.15
access_time 10.08.15
access_time 26.07.15

På vegne av styret i MEF avd. Nordland og NLF avd. Nordland har vigleden av å invitere til høsttreff i Bodø. Vi vil avholde uteutstillingen ved Nordlandshallen og kurs ol. på Thon hotellet.

access_time 16.06.15

12 juni arrangerte NLF og Dekkmann Tromsø Truckers Night! Det ble en kjempesuksess med 250 deltakere. 

access_time 15.06.15

9. og 10 juni gjennomførte NLF sin landsdekkende telleaksjon. Også her i nord ble samtlige tunge lastebiler registrert i Bjerkvik. På tross av noe kjølig sommervær, holdt tellegjengen humøret oppe med grilling, kaffe og telleskjemaer.

access_time 26.05.15

Den 28. mai vil all trafikk på E6 gjennom Narvik bli stoppet fra kl 09.45 til kl. 12.20, 
Åpent for tungtrafikk via omgjøring fra  kl. 12.20 - kl. 13.20.
Åpent for nordgående tungtrafikk via omgjøring fra  kl. 13.20 - kl. 16.00.

Etter kl. 16.00 skal trafikken gå som normalt

access_time 21.05.15

Erkjentlighetsmerker ble delt ut til veteraner i lastebilnæringen for henholdsvis 50, 40 og 25 års medlemskap

access_time 27.03.15

På vegne av styrene og administrasjon i NLF Nord-Norge ønskes alle medlemmer en riktig god Påske.

access_time 24.03.15

Gjenvalg i Nordland

access_time 10.03.15

Årsmøtet i NLF Troms førte til lederbytte. Etter 16 år i lederstolen har Elling Haukebøe overlatt lederskapet til Kari Workinn. Ny i styret er Raymond Skarstein fra Harstad.

access_time 05.03.15

Årsmøtet finner sted på Scandic Narvik i tiden 20.-22. mars 2015

access_time 29.01.15

NLF Troms har gleden av å invitere til årsmøte helg i fylkesavdeling 6-8 mars på Clarion Hotell The Edge.

access_time 29.01.15

NLF Finnmark har gleden av å invitere til årsmøte helg i fylkesavdelingen 20-22 februar på Thon Hotell Alta.

access_time 16.12.14

Fylkesårsmøter i region er fastsatt.
NLF Finnmark i Alta 20-22 februar på Thon hotell Alta.
NLF Troms i Tromsø 6-8 mars på Clarion The Edge.
NLF Nordland i Narvik 20-22 mars.
Invitasjoner blir sendt ut på nyåret.  

access_time 16.12.14

NLF i samarbeid med NHO Transport og logistikk er i ett samarbeidsprosjekt om kompetanseheving i transportbransjen. Forrige uke ble det gjennomført kurs i forhandlingsteknikk og avtaleinngåelse med NLF advokat Robert Aksnes i Tromsø og Alta.

access_time 26.11.14

Fylkesstyrene i NLF Finnmark, Troms og  Nordland møttes i Kirkenes 21-23 november til det årlige regionmøte. Møtet fant sted på Thon hotell Kirkenes.

access_time 13.11.14

NLF , Harstad sjåførklubb og YTF inviterte til trafikksikkerhetsseminar i Harstad 13 november. Over 30 sjåfører og bileiere møtte opp til ett givende seminar.

access_time 06.10.14

Tradisjon tro arrangerte NLF og MEF felles høsttreff i Finnmark. Transport og entreprenør byen Alta er et naturlig stedsvalg for dette treffet. Det var rekordstor oppslutning om årets høsttreff både blant medlemmer og leverandører.

access_time 25.09.14

Etter at fjorårets høsttreff ble avlyst, var mange spent på hva som ville skje i år. Denne gang må vi kunne betegne arrangementet som meget vellykket ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra mange av de vel hundre fremmøtte, hvorav ca. halvparten var NLF-medlemmer og ansatte. 

access_time 02.07.14

Det blir høsttreff i Troms 24-26 oktober i Tromsø i  samarbeid med MEF Troms.

I Finnmark blir det høsttreff i Alta 3-5 oktober også her sammen med MEF.

Invitasjoner sendes ut i løpet av august. 

access_time 17.06.14

Leverandørutstilling, info om nye veiprosjekter, spennende blåtur og ikke minst

GRATIS JUBILEUMSKONSERT MED ÅGE OG SAMBANDET!

Program, priser og påmeldingsskjema er utsendt i e-post, men kan sendes på annet vis hvis ønskelig.

access_time 07.05.14

NLF med seminar på messen.

access_time 29.04.14

Tema er kabotasje og sosial dumping. NLF oppfordrer medlemmene og delta på markeringen og debatten. NLF vil være tilstede med stand og representanter fra styret i fylkesforeningen.

access_time 24.04.14

Sett av helga i Lofoten 19.- 21. september

access_time 15.04.14

På vegne av styrene og administrasjon i NLF Troms, Finnmark og Nordland ønskes alle medlemmer en God Påske !

access_time 02.04.14

I forbindelse med regjeringens varslede økning i arbeidsgiveravgiften for transportnæringen har de tre nordligste fylkesforeningene laget en resolusjon som er sendt mediene og stortingskandidatene fra Nord Norge. 

access_time 02.04.14
access_time 02.04.14

Det var god stemning og fornøyde deltakere på Kielferga Color Magic når NLF Troms og Finnmark arrangerte årsmøter og faglig samling. Til sammen 80 deltakere gjorde at dette ble en flott arena for årsmøtet både faglig og ikke minst sosialt.

access_time 02.04.14

Dette gjelder to kurs - 1. data og 2. teori for fagprøven.

access_time 10.03.14

NLF Troms tilbyr i samarbeid med NHO transport og logistikk fagkurs for bransjen. Kursene er finansiert av Innovasjon Norge avdeling Troms. Benytt muligheten til påfyll av kompetanse, det kan lønne seg.

access_time 26.02.14

Velkommen til årsmøtehelg i Bodø 21.-23. mars

20140322_113130[5] 20140322_113130[5]

20140322_093239[6] 20140322_093239[6]

access_time 19.02.14

Det blir medlemsmøte i Alta 27 februar kl. 1800 på Rica Hotell

access_time 19.02.14

Det blir medlemsmøte i Tromsø 20 februar kl. 1800 på Sydspissen Hotell

access_time 30.12.13
access_time 30.12.13
access_time 30.12.13

NLF og MEF Finnmark inviterter til felles høstreff i Alta 27-29 september, høstreffet ble en suksess med godt oppmøte av medlemmer og leverandører.

access_time 30.12.13

31 august er NLF dagen over hele Norge i Nord satser vi friskt med arrangement i Bodø ,Tromsø og Alta

access_time 30.12.13

Finn din transportør i Region 7 Nordland / Troms / Finnmark