NLF ivaretar deg som arbeidsgiver

Norges Lastebileier-Forbund en partipolitisk uavhengig næringsorganisasjon, og en arbeidsgiverorganisasjon med rett og plikt til å inngå tariffavtaler etter Hovedavtalens bestemmelse. Det betyr at vi inngår tariffavtaler på vegne av deg som arbeidsgiver overfor aktuell fagforening. Dette gir deg en rekke fordeler. Du kan lese mer om dette her.

 NLF Arbeidsgiver – en ressurs for deg som bedriftsleder

 • I arbeidslivet i Norge er mange arbeidstakere fagorganiserte og tariffavtaler om lønns -og arbeidsvilkår er vanlige
 • De ansatte har ofte en sterk fagforening i ryggen som vet «å stå på krava»
 • For ledere, særlig i mindre bedrifter, kan det være tøft å stå alene overfor besluttsomme fagforeninger
 • Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en arbeidsgiverorganisasjon
 • Ifølge NLFs vedtekter har vi en rett og en plikt til å inngå tariffavtaler på vegne av medlemsbedriftene. Det betyr at når du som NLF-medlem inngår en tariffavtale med en fagorganisasjon, er NLF og fagforeningen parter i avtalen
 • Når NLF går inn i avtalen på din side, nyter du godt av våre ressurser på arbeidsgiversiden, det være seg kunnskaper om regelverk, forhandlinger eller konfliktløsning
 • Godsoverenskomsten – som er den sentrale tariffavtalen for lastebilsjåfører – er basert på omfattende erfaring om lønns- og arbeidsvilkår i lastebilnæringen
 • Gjennom medlemskap i NLF Arbeidsgiver kan du være med å påvirke Godsoverenskomsten og hva som bør være normer for lønns- og arbeidsvilkår innen lastebilnæringen
 • NLF hjelper deg gjennom hele «tariffavtalens liv» – fra krav om oppretting av avtale til forståelse av avtalen, samt i tilfeller hvor tvister oppstår
 • Mange bedrifter ønsker å inngå bedriftsspesifikke avtaler eller særavtaler for å ivareta særegne lønns- og arbeidsforhold i bedriften. Vi kan være behjelpelige både med inngåelse av slike særavtaler og ved eventuelle tvister tilknyttet disse
 • En tariffavtale er en måte å regulere både samarbeid og konflikter mellom partene i arbeidslivet. En tariffavtale bidrar til ordnede forhold på arbeidsplassen og til mer fornøyde medarbeidere
 • NLF har sitt eget tariffutvalg med medlemmer fra alle landsdeler. Tariffutvalget sørger for at medlemmenes interesser blir ivaretatt
 • Som medlem av NLF Arbeidsgiver får du delta gratis på den årlige tariffkonferansen og har tilgang til gratis tariffrettslig eksperthjelp året rundt

                                                Velkommen!