NLFs faktabank er delt i to deler:

Statistikk og øvrig informasjon er innhentet fra pålitelige kilder som for eksempel Statistikk Sentralbyrå (SSB), Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Vegdirektoratet.

Faktabanken skal belyse faglige og politiske utfordringer basert på relevant statistikk innen godstransport på vei. Vi håper at NLFs faktabank vil være nyttig for intern bruk, og vi håper presse, offentlige etater, samarbeidende organisasjoner og andre interessenter også får glede av den.

Faktabanken er under stadig utvikling. Vi vil derfor svært gjerne ha innspill fra deg på alt fra innhold i nøkkeltall til definisjoner i Ordlista. Bruk tilbakemeldingsskjemaet til venstre for gi oss din innspill.