Statistikk og øvrig informasjon er innhentet fra pålitelige kilder som for eksempel Statistikk Sentralbyrå (SSB), Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Vegdirektoratet.