Infobank

TIR-Carnet

Driver du med internasjonal transport med behov for TIR-Carnet? Da finner du alt du trenger av informasjon her.

Faktabank

Velkommen til Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sin faktabank. Her finner du en faglig utfyllende oversikt over de viktigste sakene NLF jobber med. Formålet med Faktabanken er å fremstille innhentet data og informasjon om ulike aktuelle temaer innen godstransport på en strukturert og lettfattelig måte. Det vil bidra til å gjenfinne viktig og oppdatert faginformasjon. Med andre ord: Lurer du på noe om godstransport? Det finner du i NLFs faktabank.