Infobank

TIR-Carnet

Driver du med internasjonal transport med behov for TIR-Carnet? Da finner du alt du trenger av informasjon her.

Faktabank

Velkommen til Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sin faktabank. Her finner du en ordliste med typiske fag og bransjeuttrykk. 

Formålet med Faktabanken er å fremstille innhentet data og informasjon om ulike aktuelle temaer innen godstransport på en strukturert og lettfattelig måte.