Hvilke gevinster kan din bedrift oppnå ved å delta?

 • Færre skader og ulykker
 • Bedre arbeidsmiljø med mindre sykefravær
 • Reduksjon av kostnader og økt lønnsomhet
 • Bedre miløprofil
 • Styrket omdømme overfor transportkjøpere
 • If kunder som deltar i programmet vil oppnå graderte sikkerhetsrabatter med hensyn til hvilke tiltak som gjennomføres i bedriften

Hvem kan delta i programmet?

 • Norske transportbedrifter som driver godstransport og er medlemmer av NLF

Hvilke gevinster får omgivelsene og samfunnet?

 • En norsk transportnæring som vil være "best i klassen"
 • En næring som skaper trygge og bærekraftige arbeidsplasser
 • Transportbedrifter som fronter miljø- og klimautfordringene på en god måte
 • Færre skader som rammer mennesker og omgivelser

Hva er fordelen for de ansatte?

 • Mindre stress som gir en bedre hverdag
 • Større medansvar for å sikre egen arbeidsplass og et godt omdømme
 • Jobbe i en bedrift der sikkerhet og riktige valg i trafikken er i fokus

Hvilke elementer inngår ved å delta?

 • Basispakken If Aktiv Sikkerhet inneholder leder- og sjåføropplæring
 • For If-kunder er modulbasert e-læringsprogram for individuell oppfølging av ansatte kostnadsfritt

Tilleggstjenester:

 • Et spesialprogram tilpasset skadeutsatte bedrifter som er kunder av If
 • NLF sitt HMS-system Kvalitet og miljø på veg
 • Implementering av ISO-standardene 9001 - 14001 - 39001
 • Lederopplæring gjennom Transportkompetanse AS sin bedriftslederskole
 • Bistand i søknadsprosessen om støtte til energiledelse fra ENOVA
 • Ressurspersoner fra NLF kan delta i de ulike tiltakene beskrevet over

Brosjyren finner du her:

http://issuu.com/modul.no/docs/718_if_aktiv_sikkerhet_brosjyre_sid?e=2015963/55418494

If Aktiv Sikkerhet oppfyller kravene til trafikksikkerhetsprogrammet i Fair Transport