Tacho Online er i Norge kun tilgjengelig for NLF-medlemmer.

Tacho Online er din IT-løsning for analyse og rapportering om brudd på kjøre- og hviletid, og arbeidstid. Vi samler inn og lagrer dataene dine fra sjåførkortet og fartsskriveren for å gi deg et oversiktlig og brukervennlig verktøy, slik at du er godt forberedt på neste bedriftskontroll.  Hvis du vil spare tid og unngå bøter, er Tacho Online løsningen for deg!

Det som skiller Tacho Online (TO) fra andre tilsvarende systemer at TO analyserer og sender avviksrapportene automatisk når en fil fra fartsskriveren mottas.
Videre rapporterer TO ukentlig til deg i en epost om hva som må gjøres for at alt skal være OK, og mange flere nyttige ting.

Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt med oss her eller se mer informasjon om bestilling

Tacho online brosjyre

Veileder for bestilling av Tacho Online