Norges Lastebileier-Forbund

I 30-årene ble det stiftet lastebileierforeninger flere steder i landet som jobbet på det lokale plan. Det var disse som så behovet for en landsorganisasjon hvis man skulle ta effektivt til motmæle mot enhver utnyttelse av lastebileiernes vanskelige økonomiske situasjon. I 1934 ble lokalforeningene enige om å nedsette et utvalg for dannelse av et slikt landsforbund. Etter et langt forarbeid ble lastebileierne rundt omkring i landet innbudt til møte i Oslo den 23.mars 1935.

Det møtte 15 representanter fra foreningene i Hamar, Fredrikstad, Tønsberg, Bergen, Trondheim, Ålesund, Drammen og Oslo. Det ble enstemmig besluttet å danne et landsforbund for lastebileierne. Forbundets navn ble Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Fra stiftelsesmøte ble det sendt en resolusjon til myndighetene, Norges Lastebileier-Forbund sin første. «Representanter for landets lastebileiere samlet til møte i Oslo henstiller at all ervervsmessig biltransport må bli underlagt bevillings i lovs form». 

I dag er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. For å påvirke internasjonalt er NLF også medlemmer av International Road and Transport Union (IRU) og Nordic Logistics Association (NLA).

Vi har 3 000 medlemmer som representerer ca. 20 000 lastebiler. NLF er landsdekkende, med fylkesavdelinger, regioner og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger i Oslo og forbundet har 7 regioner med avdelingskontorer. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel, samt 54 kollegahjelpere.