Modul 1 - Medlem og sertifisering

Gjennom denne modulen blir en kjent med NLFs organisasjon, medlemstilbud og sertifiseringer. Våre tillitsvalgte tilbys kurs i det å være tillitsvalgt hos NLF. Kurset inneholder tema knyttet til dine oppgaver som tillitsvalgt, administrasjonens oppgaver og møteteknikk.

Fair Transport-sertifisering viser hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, og som setter søkelyset på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Kurset gjør deltageren kjent med søknadsprosessen for å kunne søke om sertifisering for sin bedrift.

 
1.1   Velkommen til NLF (Kommer høsten )
1.2    Ny som tillitsvalgt i NLF (Kommer høsten)
1.3    Tillitsvalgt i NLF (Kommer høsten)
1.4   Fair Transport 
 

Modul 2 - HMS for virksomhetsledere 

Gjennom denne modulen innfris arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Modulen er tilpasset bransjen og benytter NLF sine systemer for en enklere etterlevelse av kravene som stilles.  Etter gjennomført modul har deltagerne kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som bidrar til et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. Tema som HMS arbeid i bedriften, arbeidsavtalen, arbeidstid, risiko og opplæring er sentrale. 

 
Kurs
2.1   HMS arbeid i bedriften
2.2   Arbeidsavtalen

2.3   Arbeidstid

2.5  Dokumentert sikkerhetsopplæring

 

Modul 3 - Økonomi

 

Modulen transportøkonomi dekker tema som kontraktsforhandlinger, vurdering av kontrakter, budsjett, regnskap, forsikring og oppfølging av økonomi. Etter gjennomført modul 3 skal deltageren kunne sette opp en avtale for kjøp, salg og tjeneste. Kunne vurdere risikoelementene i den enkelte avtale og kunne utarbeide en kalkyle og bruke regnskap og budsjett som en kilde for informasjon.

3.1    Kjøp, salg og vedlikehold
3.2    Forsikring
3.3    Regnskap og finansiering
3.4    Kalkyle
3.5    Transportavtale
3.6    Fraktberegning
 

 Modul 4 - Temakurs

4.1 Tacho Online, Arbeidstid, Kjøre- og hviletid

Kjøre- og hviletid
Tacho Online Arbeidstid
Bruk av Tacho Online   
Hvordan bestille Tacho Online
Foretakskontroll med Tacho Online
Tacho Fleet
 

4.2 Lærling og fagbrev

Lærling i bedrift
Fagbrev

4.3 KMV

Sjekklister
NLF Appen
NLF Appen - arbeidstid

4.4 Trafikksikkerhet

NLF trafikksikkerhet
Førstehjelp og skadested
Lastsikring

4.5 Fair Transport, Transportkjøpers ansvar

Fair Transport 
Transportkjøper