NLF Sjekklister

Daglig kontroll av kjøretøy, registrering av feil og mangler og utbedring av disse er et viktig arbeid i enhver transportbedrift. NLF sjekklister gjør det mulig for bedrift og sjåfør å dokumentere arbeidet ved bruk at NLF appen. 

I denne veilederen vil du lære hvordan du aktiverer løsningen, lager og redigerer dine egne sjekklister og hvordan du kan følge opp at daglig kontroll gjennomføres som planlagt.

 

 

Fraktberegning

Dette kurset vil lære deg hvordan du kan omregne vekt og volum for å kunne vurdere hvilken fyllingsgrad du har på et transportoppdrag. Er det slik at både vekt og volum må være utnyttet for at bilen er definert som fullastet?  Gjennom dette kurset skal vi se hvordan fyllingsgraden beregnes og hva som danner grunnlaget for frakt og statistikk.

 

Bruk av Tacho Online

Velkommen som bruker av Tacho Online, et medlemstilbud fra NLF.

Dette kurset tar deg gjennom alle stegene du trenger for å sette opp og bruke systemet.

Du kan selv velge hvilke moduler du ønsker å gå igjennom og i den rekkefølgen du ønsker

 

Hvordan bestille Tacho Online (nett 03.03.21)

Velkommen bestilling av Tacho Online, et medlemstilbud fra NLF. Dette kurset tar deg gjennom trinnene bestilling av tilgang og oppsett av integrasjoner. Du vil finne hva som skal gjøres for det enkelte bilmerket på venstre side med lenker til innsending av informasjon og bestillinger.