Vervepremier mottas ikke før vervet medlem har betalt kontingent.