Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal

Hva skjer i regionene?

NLF kommer nærmere til sine medlemmer, politikere, veimyndigheter og andre ved også å ha representasjon i syv regioner fordelt på hele Norge. På regionssidene vil du blant annet finne lokale nyheter, bli oppdatert på arbeidet NLF utfører i regionen, komme i kontakt med medlemsbedriftene, samt få informasjon om møter og andre tilstelninger.

access_time 17.03.16

BT 17.03 2016

Sammen med Frp stemte Høyre mot å øke bompengesatsene til 225 kroner på dager med dårlig byluft.

access_time 07.03.16

VEST 24/ 07.03. 2016

Selskapet E134 Haukelivegen AS vil ha flere alternativer til vintersikker vei vurdert. Det får de ikke før tidligst neste år.

access_time 07.03.16

NRK 07.03. 2016

Sjåføren ble nektet å kjøre videre fordi lastebilen hadde så store skader at den var trafikkfarlig. Nå er låsen brutt opp og kjøretøyet borte.

access_time 01.03.16

Rv. 580 Flyplassvegen i Bergen blir stengt i 16 timar frå laurdag 5. mars kl. 18 til søndag 6. mars kl. 10 på grunn av brustøyp.

access_time 29.02.16

BT 29.02 2016

Voss og Vaksdal kan juble over at ny vei og bane blir fremskyndet.

Senest i 2021 vil de første dynamittsalvene for ny vei og nytt dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle sprenges, dersom Statens vegvesen og Jernbaneverkets anbefaling blir fulgt. Etatene har nemlig lagt inn Arna - Stanghelle som et såkalt bundet prosjekt, det vil si at det ikke kan skyves på og byggestart skal skje i løpet av de neste fire årene.

access_time 29.02.16

NRK S og Fj 29.02 2016

Vikjene er opprørte over at pengane som skulle vere oppstartsløyving til ein ny Vikafjellstunnel, har forsvunne. Ordføraren forventar at regjeringspartia får tunnelen inn att i Nasjonal Transportplan.
Heller ikkje prosjektet som skal erstatte dagens smale tunnelar på riksveg 15 over Strynefjellet, ligg inne i fagetatane sitt framlegg til NTP.

access_time 29.02.16

BT 29.02 2016

Ny gigantsprekk på E39: Nye kostnadsberegninger viser at fergefri E39 vil koste 340 milliarder kroner. Det er 190 milliarder kroner mer enn det som var kostnaden da den rødgrønne regjeringen lovet at fergefri E39 skulle stå ferdig innen 20 år.

access_time 26.02.16

Kampen om hovudvegstatus mellom aust og vest held fram.

access_time 26.02.16

NRK 26.01 2016

E18 gjennom Bamble i Telemark blir ytterligere forsinket. Oppstarten blir ikke før i 2017. Årsaken er at Stortinget ennå ikke har godkjent planen om å bomfinansiere den nye Europavegen.

access_time 25.02.16

BA 24.02 2016

60 år med planer om en ringvei øst. Det har vært planer om tunell mellom Arna og Bergen i 60 år. 1 1957 anbefalte generalplankomitéen for Bergensområdet bygging av en tunell gjennom Ulriken

access_time 25.02.16

BT 25.02 2016

Miljødirektoratet sier Bergen kommunes handlingsplan mot dårlig luft ikke holder mål. 

access_time 25.02.16

SVV 24.02 2016
Fra og med onsdag 9. mars kl. 12.00 åpner sambrukfeltet i Fjøsangerveien retning sentrum, mellom krysset ved Straumeveien og krysset ved Kanalveien.

access_time 19.02.16

BT 19.02 2016

I løpet av fjoråret var E 16 mellom Vågsbotn og Voss stengt hele 76 ganger - eller til sammen nær 18 døgn.

access_time 19.02.16

NRK 19.02 2016

29. februar legg nemleg dei statlege transportetatane fram sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP). I Vik kvesser dei argumenta for å sikra at tunnelen dei har kjempa for i femti år, framleis skal vera med.

access_time 17.02.16

BA 17.02 2015

Fylkesrådmannen går mot veivesenet og støtter Stord-politikerne i Hordfast-saken. Får han viljen sin truer veivesenet med full stopp i prosjektet.

access_time 17.02.16

I år arrangerer Sogn og Fjordane medlemsmøtet i Sogndal og vi har den glede at vår Adm. dir. Geir A. Mo vil delta. Dessuten får vi besøk av Fylkesordfører Jenny Følling. Vi starter kvelden kl. 18.00 med litt mat.

access_time 16.02.16

Onsdag 17. februar til fredag 19. februar vil fylkesveg 7 Hardangervegen ved Lussand vere nattestengt mellom klokken 22.00 til 05.45.

access_time 13.02.16

13.02 2016 Reidar Retterholt, Regionsjef NLF

I Bergen ble rushtidsavgift innført fra 1. februar. Snart følger Stavanger, Kristiansand (fornyet utgave) og andre byer etter.

access_time 12.02.16

Undertegnede og representanter fra styret hadde møte med byråd Anna Elisa Tryti onsdag 10. februar der vi la frem hvilke konsekvenser »køprising» får for lastebilnæringen.

access_time 10.02.16

Hjertelig velkommen til trivelige dager i Loen 1-3. april 2016. Vi håper at dere får et godt utbytte både faglig og sosialt.

access_time 10.02.16

Fjord Line ønsker å stimulere NLF medlemmer til å bruke den fantastiske muligheten til å sende lastebiler om bord på Fjord Line mellom Bergen og Stavanger, de har justert prisen til NLF medlemmer fra dags dato og frem til 1. juni.

access_time 07.02.16

BA 07.02 2016

Dette viser hvor vanskelige arbeidsforhold det er for store kjøretøy på Kronstad for tiden.

access_time 06.02.16

BA 06.02 2016

På grunn av arbeid med styringssystemet i Lærdalstunnelen, vil det fra og med mandag være kolonnekjøring.

access_time 04.02.16

SVV 04.02 2016

Bømlafjordtunellen som mange av våre medlemmer bruker vil få oppstart av arbeid i tunnelen høsten 2016, og som vil vare til årsskiftet 2017/2018.

access_time 04.02.16

SVV 04.02 2016

Austråttunellen og Bergelandstunnelen

access_time 01.02.16

BT 01.02 2016

Over 1100 bilister valgte å kjøre tidligere til jobb i dag, grunnet innføringen av rushtidsavgift, mens rundt 500 ekstra kjørte like etter klokken 09 for å slippe avgiften.

access_time 01.02.16

Åsane har fått landets mest moderne trafikkstasjon. Automatiske sensorer og kameraer vil kunne fortelle oss hvilke kjøretøy som er for lange, brede eller som ikke har betalt veiavgiften. Det finner også hvem som ikke har forsikring.

access_time 01.02.16

Den brede og dype Sognefjorden kunne ha stoppet drømmen om «en fergefri E39» fra sør til nord. Et bruprosjekt verden aldri har sett maken til kan gjøre drømmen til virkelighet.

access_time 01.02.16

Det settes straks i gang produksjon av nye NLF-kort. Disse kortene kan dere og ansatte benytte for å få rabatt hos våre samarbeidspartnere

access_time 31.01.16

Mandag 1. februar innføres rushtidsavgift, også kalt køprising eller tidsdifferensierte bompenger, i Bergen.

access_time 26.01.16

Samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen og Regjeringen har ikke bestemt seg. Det er nå bestilt en konsekvensutredning (KVU) for begge traséene Hardangervidda og Hemsedalsfjellet.

access_time 25.01.16

NLF Hordaland har fått melding om at veien mellom Hettetunnelen og Stangehelletunnelen er stengt på grunn av steinras. E16 er nå stengt i begge retninger. Ingen personer er meldt skadet som følge av raset.

access_time 25.01.16

Statens vegvesen og NLF Hordaland inviterer alle medlemmer, sjåfører og ikke medlemmer til en interessant medlemskveld på den nye Trafikkstasjonen i Åsane.
Dato: onsdag 27. januar 2016
KL: 18.30

access_time 23.01.16

BT 21.01 2016
En sprø idé, kaffe og wienerbrød var starten på bompengeringen i Bergen.

access_time 23.01.16

Væromslaget som er på gang over heile Vestlandet, fører til farlige glatte veier og vanskelige kjøreforhold. NVE melder også om betydelig snøskredfare heile helgen.

access_time 22.01.16

Statens vegvesen – prosjekt E39 Svegatjørn-Rådal har som kjent også bygging langs Flyplassvegen i Bergen. Her er melding om første stengning. Vi vil holde oss langt unna de store trafikkperiodene, og omkjøringsalternativene er som kjent gode her.

access_time 22.01.16

Til helgen blir det væromslag, og politiet advarer folk om å være forsiktige.

access_time 22.01.16

I fjor døde åtte i trafikken i Hordaland. – Det er det laveste antallet på over 60 år. Det gir oss håp, men for de pårørende er det ingen trøst.

access_time 21.01.16

Når vi denne torsdagen markerer Ettertankens dag, ønsker vi å være mer inkluderende. Minnemarkeringen vil finne sted både i rådhuset og i Korskirken.

access_time 21.01.16

BT 21.01 2016

Det er ikke Hemsedal eller Hardangervidda som gir den beste veien mellom Bergen og Oslo, men E134 over Haukeli.

access_time 21.01.16

Arbeid i tunnelen - Bakkatunnelen kan bli stengt i kortare periodar grunna vedelikehaldsarbeid i fire dagar framover.

access_time 20.01.16

Politi og ambulanse ser store utfordringar med tunnelstenging på E39.

access_time 20.01.16

BA 20.01 2016
Flertallet i bystyret enig om følgende:

Bystyret mener at det må settes inn ytterligere tiltak for å sikre god luftkvalitet for innbyggerne i Bergen.

Bystyret ber byrådet forsere arbeidet med å innføre midlertidige og permanente lav- og nullutslippssoner i alle bydelene

access_time 19.01.16

BT 19.01 2016
Gjør derfor deg selv og alle andre en tjeneste og gå over hele vogntoget en ekstra gang før avreise.

access_time 18.01.16

BA 18.01 2016
Vi kan slå fast at datokjøringen har hatt en effekt på luftforurensingen, men vi kan ikke si hvor mye reduksjon det kan ha medført. Rapporten er sendt til byrådet og kommunaldirektørene

access_time 18.01.16

BT 18.01 2016

Salt er alt når snøen kommer i vest. Men ved noen tilfeller duger den ikke. Sånn som sist fredag.

Mye gikk galt da snøen la seg over Bergen like før rushet på fredag. Både Bergen kommune og Statens vegvesen bruker bare salt på de store veiene. Men – denne ganger fungerte det ikke særlig godt.

access_time 18.01.16

Velkommen til minnemarkering og fakkeltog for omkomne i trafikken i Hordaland torsdag 21. januar 2016.
 

access_time 12.01.16

BT 12.01 2016

Effekten av datokjøring har dabbet av. Nå avblåser byrådet datokjøringen fra tirsdag kveld.Tirsdag ettermiddag har byrådet avgjort at datokjøringen ikke skal videreføres, etter fem dager. Datokjøringen blir dermed avblåst klokken 22.00 tirsdag kveld.

access_time 11.01.16

NRK 11.01 2016

Åtte kommuner kaller Skyss-direktøren inn på teppet etter nok et fergeuhell i samme region. – Kontraktsbrudd, raser ordføreren i Kvinnherad.

access_time 11.01.16

BT 11.01 2016

Byrådet fortsetter med datokjøringen, også på tirsdag. Store deler av mandag har alle målinger for luftforurensingen i Bergen vært grønne. Også på Danmarks plass var det stort sett ok luft, selv om målingen krøp opp på oransje i løpet av ettermiddagen. Likevel har byrådet holdt på planen om datokjøring. Det fortsetter de med til tirsdag.

access_time 11.01.16

BT 11.01 2016

Én ting er viktigere enn alt annet for å få ned nivået av svevestøv i luften. Og det er ikke noe politikerne kan forby. Også fredag var luftforurensingen på oransje nivå flere steder i Bergen. Verst var det på Danmarks plass, med høy luftforurensing store deler av dagen. Og det til tross for at byrådet har iverksatt datokjøring.

access_time 08.01.16

Datokjøring gjør hverdagen til mange vanskelig, men dette er dessverre nødvendig. På et møte i Bergen byråd fredag, ble det bestemt at datokjøring i Bergen holder frem kommende uke.

access_time 06.01.16

BT 06.01 2016

- Datokjøring er et tiltak fra kommunen for å bedre luftkvaliteten i Bergen. Det går ut på at biler med nummerskilt som slutter på partall kan kjøre på partallsdager, altså onsdag og fredag. Biler med skilt som slutter på oddetall kan kjøre torsdag. Datokjøringen innføres i samarbeid med Statens vegvesen, politiet og Hordaland fylkeskommune.

access_time 06.01.16

Statoil har på bakgrunn av stor pågang av Truck kunder på Statoil Haukås, gleden av å øke fylle kapasiteten på stasjonen.  

Statoil etablerer et nytt fundament med diesel og Ad Blue, og vil når det er ferdig gi mulighet for fylling i tre løp, mot dagens to.  

Arbeidet er påbegynt nå i uke 1, og det ene Truck løpet vil være åpen ut uke 1.

NB! I uke 2 vil hele Truck anlegget stenges og vil åpne igjen i løpet av fredag 15 januar.

Statoil  beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

access_time 05.01.16

BA 05.01 2016

Det blir innført datokjøring i Bergen onsdag. Det betyr at biler med registreringsnummer som slutter på oddetall, ikke får kjøre gjennom bomringen.

access_time 05.01.16

NRK 05.01 2016

For tre år siden kjøpte den kanadiske kjeden Couche-Tard aksjemajoriteten i Statoils avdeling for bensinstasjoner, Statoil Fuel & Retail. Etter å ha lånt Statoils navn og logo siden da blir 2016 året hvor den synlige forandringen vil finne sted.

access_time 04.01.16

DN 04.01 2016

Fullgod brannsikkerhet i norske veitunneler, krever at EU opphever forbudet mot evakueringsrom i ettløpstunneler. Brann i tunge kjøretøy har på kort tid skapt tre alvorlige hendelser i norske tunneler. Hadde omstendighetene vært litt annerledes, ville liv trolig gått tapt.

access_time 04.01.16

BT 04.01 2016

Datokjøring innebærer at kun halvparten av bilparken får kjøre på en gitt dag, ved at kun biler med par- eller oddetall får lov til å kjøre.

access_time 04.01.16

Det er først og fremst kommunene, ikke landets sentrale myndigheter, som får søkelyset mot seg når to fagtunge forskere vurderer hvem som bør ta grep til fordel for en mer miljø- og klimavennlig varedistribusjon i norske byer.

access_time 03.01.16

BT 03.01 2016

Ikke datokjøring mandag, men det kan komme senere i uken.
Men fra 1. februar 2016 blir det innført tidsdifferensierte takster i bomringer i Bergen. Snart blir prisen nesten doblet så dyrt i rushtiden mandag - fredag 06.30-09.00 og 14.30-16.30

access_time 03.01.16

BA 03.01 2016

Siden fredag kveld har Willy Padøy og Ståle Svanevik jaktet etter en hvit varebil de mistenker for dieseltyveri. Søndag kveld kunne de endelig ringe politiet.

access_time 03.01.16

NRK 03.01 2016

I ettermiddag ble bilen som skal ha stjålet diesel fra tanken til Padøy Transport i Åsane i Bergen funnet. Politiet har nå tatt beslag i bilen.

access_time 03.01.16

NRK 03.01 2016

Antall omkomne i trafikken har ikke vært så lavt på over 60 år.

access_time 03.01.16

BA 03.2016

Ansatt oppdaget mistenkelig bil: – Holdt på å bli kjørt ned av dieseltyver. En ansatt hos Padøy transport skal nesten ha blitt påkjørt da han tok dieseltyver på fersken.

access_time 30.12.15

Takk til alle medlemmer som utfører en flotte jobb for samfunnet i 2015 "Uten Lastebilen stopper Norge" ønsker dere et GODT NYTT ÅR!

access_time 30.12.15

BT 30.12 2015

Like over halvparten av bergenserne mener at elbilene bør miste gratisfordelene de har i dag. Fra 2016 må også elbilistene ut med penger når de bruker tjenester som ferger og parkeringshus.

access_time 28.12.15

En «Sunnhordlands­diagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover.

access_time 23.12.15

Reglene blir endret slik at danskefergene kan frakte vogntog mellom Bergen og Stavanger.

access_time 23.12.15

Etter at vannmasser har stengt E16 ved Hole bru på Voss de siste dagene, er det nå klart at strekningen skal utbedres. Ifølge NRK Hordaland er det i statsbudsjett for 2016 satt av 43 millioner kroner til å heve veien en meter på det mest utsatte.

access_time 22.12.15

Riksvei 7 er nok hovedfienden vår nå, sier Arnfinn Førsund, daglig leder for Hordalandsdiagonalen AS. Han kjemper for at Stortinget skal vedta ny vei mellom Odda og Bergen, en vei som vil forkorte reisetiden med over en time og gjøre Haukeli til den raskeste veien mellom Bergen og Oslo.

access_time 22.12.15

Bergen må få innføre lavutslippssoner snarest mulig.

access_time 21.12.15

«Lavutslippssoner». I over ti år har både venstresiden og høyresiden i bystyret etterlyst muligheten til å innføre dette i bergenstrafikken, uten å få gjennomslag. Nå presses H/Frp-regjeringen fra flere hold for å endre lovverket, slik at Bergen og andre storbyer kan få muligheten til å etablere slike soner. Går dette gjennom vil kommunene få mulighet til å stenge deler av byen for biler som forurenser.

access_time 19.12.15

Nye tollforskrifter gir mulighet for frakt av vogntog og passasjerer på Fjord Lines danskeferger.

access_time 18.12.15

Regjeringen velger E134 over Haukeli som den ene stamveien mellom øst og vest. Riksveg 7 over Hardangervidden og Riksveg 52 om Hemsedal skal utredes videre. Regjeringen går inn for at E134 over Haukeli skal bli den ene nye stamveien mellom øst og vest.

access_time 18.12.15

Mange av oss fikk nok hakeslepp av konklusjonene i Jernbaneverkets konseptvalgutredning. Oppgaven var å peke på et samlet logistikknutepunkt for gods i Bergensregionen. I stedet ble konklusjonen at det ikke er lønnsomt med en felles terminal.

access_time 16.12.15

I Hardanger krangles det nå om hva som er best for bergenserne: E134 eller rv7 over Hardangervidda.

access_time 15.12.15

Det som mangler i norsk veipolitikk, er et aldri så lite perspektiv på fremtidens behov, skriver Håvar Nordberg i dette innlegget.

access_time 14.12.15

Behovet for skredsikring i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er på minst 22 milliardar kroner. Totalt er det snakk om 715 skredpunkt på Vestlandet.

access_time 13.12.15

I stortingsmeldingen om NTP (2014–2023) er det lagt opp til at helhetlige bymiljøavtaler skal gi mer penger til byene.

access_time 11.12.15

Kjørte åtte mil med et hjul for lite. I dag tidlig stoppet politiet et vogntog med et hjul for lite ved Junkerdal tollsted i Nordland. – Sjåføren var klar over feilen, men han valgte å kjøre videre, forteller politiet.

access_time 11.12.15

Veivesenet anbefaler å utrede en såkalt «Hordalandsdiagonal»: En arm fra Bergen til Odda som knytter byen til E134.

access_time 11.12.15

Yrkessjåfør Torgils Rogne er glad for at det vert ny E16. I går var han attende ved Fossmarktunnelen, der det heldt på å gå skikkeleg gale i februar.

access_time 08.12.15

Strekninga Arna-Voss er ei særs viktig strekning både for veg og jernbane. Den er ein del av fleire aust-vest-trasear på veg, og ein integrert del av Bergensbanen. Kvaliteten på dagens infrastruktur er for dårleg. Regjeringa har no vedteke at Statens vegvesen og Jernbaneverket skal planleggje ei langsiktig infrastrukturløysning basert på konsept 5-alternativet. Dette er eit svært prosjekt som vil ta mykje tid og pengar å realisere, men no tar vi eit viktig steg i det arbeidet.

access_time 08.12.15

Regjeringen vil bygge ny vei og bane – K5 alternativet mellom Arna og Voss etter det såkalte K5-alternativet.  Nyheten ble møtt med jubel!

access_time 08.12.15

Fire alternativer, Unneleland- Espeland-Rådal-Flesland. Fra en beslutning er tatt, vil det ta minst ti år før en ny terminal kan settes i drift.

access_time 08.12.15

Betalingssystemet Autopass blir innført på ferjene i Møre og Romsdal i to faser dei neste fire åra.Politikarane i samferdselsutvalet sa ja til innføring av Autopass ferjekort frå 2017 og da blir det framleis betaling for passasjerar. Heilautomatisk Autopass med brikke kjem når det blir nye kontraktar frå 2019.

access_time 07.12.15

Det er veldig bra det de har gjort, men når de har brukt så mye penger er det ubegripelig at de ikke tar heile strekningen når det er så lite igjen.

access_time 07.12.15

Et gigantisk veianlegg var Statens vegvesens løsning i en tid hvor det er bestemt at bilbruken skal ned. Nå innser etaten at de var på ville veier.

access_time 07.12.15

Stengt på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid i periodene: Mandag 7. til torsdag 10. fra 22:00 til 05:45 (neste dag). Vegen vert stengd også for utrykkingskøyretøy da vegarbeida er svært omfattende. 

Kontaktperson i Statens vegvesen
Prosjektleiar Frode Lykkebø tlf. 915 95 865

access_time 02.12.15

Norled innrømmer at det kom overraskande på dei at batteriferja Ampere får problem med å leggje til kai på Oppedal når vinden går hardt på nordaust. Fleire avgangar har blitt kansellert onsdag.

access_time 01.12.15

Samferdselsministeren seier til Aftenbladet at han håper å kunna konkludera før jul, men avisa melder at E 134 vert valt som ein av to hovudtrasear.

access_time 01.12.15

Det er viktig å lære av alle ulykkene, sier infrastrukturlederen, og sier oppstarten av den sikrere Åstfjordenforbindelsen trolig blir i 2017.

access_time 29.11.15

I fjor vinter sperret vogntog i trøbbel, helt eller delvis, E6 268 ganger her i landet.Halvparten av bilene fikk trøbbel i versting fylket Nordland, og av dem var 93 utenlandske vogntog. I januar i år uttalte UP-sjefen at en vanlig årsak er at sjåførene ikke vet hvordan de legger på kjetting eller at kjettingene de har fått utdelt ikke passer til dekkene.

access_time 29.11.15

Det snør i fjellet, og det får konsekvenser på flere fjelloverganger. Vegtrafikksentralen ber bilistene ta det med ro.

access_time 29.11.15

Selv om det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål om Sogn og Fjordanes salg av fergeselskapet Fjord1 til konkurrenten Torghatten Trafikk, står én ting klinkende klart: Prosessen rundt salget har vært uryddig og på grensen til uredelig.

access_time 29.11.15

Fem bilar i kollisjon – 28 personar involverte. To personar er frakta til sjukehus og til saman 28 personar var involverte då fem bilar kolliderte på riksveg 5 mellom Jølster og Sogndal.

access_time 16.11.15

E16 Borgundstunellen og Seltatunnelen

 

På grunn av vedlikehaldsarbeid kan det bli lengre stengingar på natt i to

tunnelar på E16 i Lærdal. Arbeidet startar tysdag 17. november klokka 2200.

• Frå klokka 2200–2400 stengt i inntil 30 minutt.

• Frå midnatt til klokka 0500 kan det bli opp til 2,5 timar stenging.

Passering klokka 0230.

• Frå klokka 0500-0600 stengt i inntil 30 minutt.

Arbeidet vert avslutta måndag 23. november klokka 0600

access_time 13.11.15

NLF fikk på nytt kreditt når TYAs ny-teksting (til svensk) av filmen om velteprogrammet og vedlagte hefte på engelsk ble fremlagt under NVF Kjøretøy og transporter sitt møte i Karlstad på onsdag. NLF i samarbeid med If.. tekstet filmen til norsk i 2010. Det er Vicroads i Australia som har laget filmen og programmet som hører til.

Har du ennå ikke sett filmen? Her er den i norsktekstet versjon (fra 2010). Den er ca 10 min lang:

https://www.youtube.com/watch?v=5QPI_YF_H-4

access_time 13.11.15

Det er flott å se at planer blir til virkelighet. Dette vil gjøre Bergen til en enda mer sammenvevd by.
Fra tidlig på 1980-tallet ble Sandsli og Kokstad bygget ut med mange tusen arbeidsplasser og nye boliger. Det har i tillegg vært sterk trafikkvekst på Bergen lufthavn Flesland. 
Nå gjenstår byggetrinn tre, med tunnel og nye kryssløsninger på strekningen Flyplassvegen – Dolvik.

access_time 13.11.15

Arbeidet med Bjørnabakktunnelen starta juli 2014. I dag var det endelig klart for gjennomslag i Bjørnabakktunnelen på 1565 meter.

access_time 09.11.15

Statens vegvesen har flyttet inn i Heiane på Nyborg i Åsane.

access_time 04.11.15

Torsdag 12. november er Ringvei Vest klar for trafikk.
- JA, det blir 80 km/t igjen i hele Knappetunnelen.

access_time 27.10.15

Vegvesenet mener en ny 6,25 kilometer lang tunnel vil gi god nok vinterregularitet.

access_time 26.10.15

Vi kan ikke la SV stanse E39. Da får staten overta reguleringsansvaret, mener Øyvind Halleraker (H).

access_time 26.10.15

Det nye trafikkmønsteret i Hardanger peker i retning av Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen.

access_time 26.10.15

Den nye, røde styringskoalisjonen på Stord protesterer på planene for E39. Nå ber de regjeringen redusere antall felt og senke fartsgrensen fra 110 til 90 km/t. Dette er ikke en lokal vei, men en vei som skal binde regioner sammen. Det handler om trafikkmengde i fremtiden.

access_time 20.10.15

Denne merkingen betyr at dekkene skal være egnet både i varm søle og kald snø, noe som er en kraftig selvmotsigelse, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Norsk Lastebileierforbund (NLF).

access_time 16.10.15

Statoil Flesland-Stasjonen stenger i tre uker på Flesland.
Statoil Truck/123 Bømlo - bygger opp en helt ny automat med hurtigleverende pumper og Ad Blue

access_time 14.10.15

Fredag den 16. oktober kl. 15.15 flytter Bergen trafikkstasjon fra Fyllingsdalen for godt.
Fra mandag 19. oktober kl. 09 åpner nye Bergen trafikkstasjon i Åsane og Førarkortkontoret i Nygårdsgaten 112. For publikum betyr det at trafikant- og kjøretøytjenestene er delt mellom sentrum og Åsane.
Hvor skal du henvende deg?

access_time 07.10.15

Gebyrsatsene for kjøring med overlast har ikke blitt endret siden 1988. Nå skal de opp.
For å forebygge de store overlastene knyttet til totalvekt, foreslår Vegdirektoratet å endre totalvektgebyret til også å være progressivt, slik at det medfører større konsekvenser å kjøre med stor overlast. Tidligere har bare det såkalte aksellastgebyret vært progressivt.

access_time 05.10.15

Det går mot innføring av køprising etter at klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) ber Stortinget svare ja på Bergen sin søknad. Forslaget om køprising ble vedtatt i bystyre i Bergen i februar og ble så sendt til Stortinget for godkjenning.

access_time 24.09.15

Det nærmer seg for alvor stert på bygging av stor-prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal i Fana og Os, i første omgang i Fana bydel i Bergen.

access_time 23.09.15

Den nye Tyssetunellen vert nattestengt frå 29. september til 2. oktober mellom kl 20.00-05.30 Årsaka er at det skal utførast restarbeid på elektroinstallasjonar. Omkjøring på gamle fv. 48. 
Kontaktperson i Statens vegvesen
Prosjektleiar Svein Rosseland tlf.: 906 90 033 

access_time 21.09.15

Rushtidsavgift er ment å ramme privatbilismen, og Marit Warncke regner med at nyttetransport vil bli skjermet for denne avgiften når den trer i kraft til nyttår, skriver hun i dagens innlegg.
Bergen innfører rushtidsavgift fra 1. januar 2016. Formålet er å dempe privatbilismen til bykjernen. Det er uakseptabelt å pålegge yrkes- og nyttetrafikken denne ekstraavgiften, og det kan vel heller ikke ha vært intensjonen

access_time 01.09.15

Vegen forbi Lussandberget vert stengt i fleire dagar.

access_time 25.08.15

Lørdag 29. august kl. 11.00 - 14.00

access_time 20.08.15

Vi skulle ønske at veivesenet informerte om at dette er et alternativ, sier Rolf A. Sandvik, daglig leder i The Fjords.

access_time 19.08.15
Kolonnekøyring for tunge køyretøy gjennom E16 Gudvangatunnelen frå onsdag 19. august
access_time 26.06.15

Mange som driver med bilberging er organisert i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Andre velger å stå utenfor denne organisasjonen. I mange distrikter er det en kamp om oppdragene, ganske enkelt for å få nok inntjening til å kunne betale nødvendig utstyr og lønn.

access_time 26.06.15

Samferdselsdepartementet har med sine retningslinjer for planarbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) gitt transportetatene klar beskjed: Legg til rette for tidenes mest offensive NTP.

access_time 25.06.15

Fylkesleder Jan-Ove Halsøy har dessverre måttet trekke seg som fylkesleder i NLF avd. Hordaland. Vi takker han for et brennende engasjement for transportnæringen i nesten 9 år. Det står stor respekt av den jobben han har utført for NLF.

Styret i NLF Hordaland har i dag hatt styremøte. Nestleder Torgils Rogne trer inn som fylkesleder. Styremedlem Frode Børven som nestleder og varamann Knut Nordvik som styremedlem.

 

access_time 15.06.15

Lindås og regionen har hatt vekst etter at Nordhordlandsbrua ble bygget, både når den hadde bompenger, og etter at den ble gratis.

access_time 12.06.15

Statens vegvesen la fredag morgen frem sitt forslag til reguleringsplan for det nye Sotra-sambandet. Som kjent legger Vegvesenet opp til en ny Sotrabro, som blir en hengebro med fire felt. Hele prosjektet strekker seg imidlertid over 9,4 kilometer,fra Kolltveit til Storavatnet. Nesten halvparten av disse skal ligge i tunnel. I tillegg blir det 20 broer, på totalt 1,4 kilometer, der Sotrabrua med et spenn på 600 meter blir den lengste. Det er også planlagt 7,8 kilometer sykkelvei og fortau.

Hele prosjektet er nå planlagt å koste 8,9 milliarder kroner.

access_time 11.06.15

Endelig samles bransjen igjen - Den store transportmessa har ikke vært arrangert på Lillestrøm siden 2011, men nå er det klart for TRANSPORT 2016. Det skjer i Norges Varemesse fra 9. til 11. juni 2016.

Hovedarrangører for TRANSPORT 2016 er Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Volvo, Scania, og påbyggergruppen i Norsk Industri.

access_time 11.06.15

Onsdag morgen ble geologer flydd opp med helikopter for å gjøre en ny vurdering av området. Resultatet var nedslående. Foreløpig er det ikke håp friskmelding av E16. Det er fremdeles mye tung snø i området. Fredag skal geologer undersøke området på nytt.  Slik det ser ut nå, tror jeg vi må regne med at E16 blir enveiskjørt med regulering hele helgen.

access_time 10.06.15

Det er et stabilt antall utenlandske lastebiler på norske veier.

access_time 08.06.15

Klikk deg inn her og se film fra Motorfestivalen i Stryn   https://www.youtube.com/watch?v=czwvZ8HVLnY&sns=fb

access_time 04.06.15

Åpningstider for butikkene i Stryn sentrum:
Fredag 5. juni kl.10.00 – 17.00
Lørdag 6. juni kl.10.00 – 16.00

Oppdatert info og program på www.stryn.no og www.facebook.com/motorfestival.stryn

access_time 04.06.15

Danskefergene til Fjord Line får frakte gods og tunge trailere mellom Bergen og Stavanger. Forslaget sendes på høring i dag.

Fjord Line mener at de dermed vil kunne frakte rundt 100 vogntog mellom Bergen og Stavanger - hver dag, hver vei og året rundt.

access_time 03.06.15

Det må bevilges penger til utbedring av hele strekningen mellom Trengereid og Voss nå!

access_time 24.05.15

19 måneder i regjering. Fra rødgrønn side hevdes ofte at ingenting har skjedd. Det er åpenbart feil. Her er en liten oversikt over hva vi har fått til på samferdselsområdet. Alt fra store reformer til små enkeltsaker. Men felles for alt på denne listen er at det er grep gjort utover Nasjonal Transportplan

access_time 22.05.15

Mellom Bergen og Voss er det ca. 20 tunneler > 500m som skal oppgraderes. Mellom Vågsbotn og Voss er tallet ca. 15. Det er ikke lagt ut noen dokumenter om dette utenom Statsbudsjettet. Vi er nå i startfasen med å prosjektere 5 tunneler på strekningen Vågsbotn-Voss. Det er Sætre, Bjørkhaug, Arnanipa, Langhelle og Beitla. Dersom framdriftsplanen holder, vil utlysning for en eller flere av disse, skje tidlig i 2016, med påfølgende byggestart til våren 2016.

access_time 14.05.15

Vestlandet kan oppleve en samferdselsrevolusjon. Se hvor kort reisetiden til Bergen fra kommunene i sør blir i fremtiden.

access_time 08.05.15

Parsellen på E39 Bjørset-Skei var i utgangspunktet planlagt med oppstart i 2017, men blir altså sett i gang i år, noko det frå fleire hald har vore arbeidd med å få til.

access_time 06.05.15

E39 bør byggjast med bruer som kan tole raske tog. Det er ei billig forsikring for framtida.

access_time 06.05.15

Mandag 1. juni arrangeres Bil og veikonferansen 2015 i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken. I år løftes bilen frem. Det vil handle om bilavgifter, klima, teknikk og muligheter, om bytrafikk, sikkerhet og vekst.

access_time 29.04.15

Torsdag 30. april klokka 12.00 vaknar vegen over Sognefjellet frå vinterdvalen, og opnar for trafikk igjen.

Vegen vert nattestengt framover, det vil seie at den vert stengt frå klokka 20:00 til klokka 08:00.

access_time 16.04.15

Vegard Rogne (20) vaks opp i lastebilen, og har aldri vore i tvil om yrkesvalet. Til 20 årsdagen vart han medlem i Norges Lastebileier-Forbund.

Sjå kva eg har i så ung alder, eg har hus, sambuar, ein liten son og ein jobb eg gler meg til å gå til kvar einaste dag.
Vegard Rogne er femte generasjon lastebilsjåfør i transportfirmaet Olav Rogne AS på Voss, brenn for rekruttering og omdøme, og har som lærling fast bil i firmaet som onkelen og faren eig.
 

access_time 15.04.15

Sunnhordland orienterer seg meir og meir mot Stavanger. Bergen er i ferd med å mista statusen som hovudstad på Vestlandet

access_time 15.04.15

Nødvendig reparasjon av tårn for ferjekai skal utførast på Ranavik i perioden måndag 20. april til og med måndag 4. mai.
Kaien vert stengt for ferjetrafikk i perioden. Ferja vil da gå frå Sunde ferjekai, og det vert ein del endringar i rutetidene.

Sjå www.norled.no for endra rutetider.

Under arbeidet vil hurtigbåten gå til Ranavik og Sunde som normalt.
På Sunde ferjekai vil det i stengeperioden verte avgrensa moglegheiter for parkering for dei som skal reise med hurtigbåten.

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Rolf Nordeide tlf.: 55 51 62 15/ 950 86 773

access_time 11.04.15

100 dager inn i kontrakten må batterifergen «Ampere» fremdeles sløyfe turer for ekstra lading.

access_time 06.04.15

Skal du mellom øst og vest i påsken? Da skal du vite at E16 over Filefjell er den fjellovergangen som er sjeldnest stengt. Det viser tall fra Statens vegvesen for fjellovergangene frem til 10. mars. Frem til denne datoen har denne veien bare vært helt stengt i under åtte timer og kolonnekjørt i bare rundt to døgn til sammen.
Det er ingen tvil om at dette er den mest værsikre fjellovergangen, bekrefter seksjonsleder Øyvind Haaland, ved byggherreseksjonen i Statens vegvesen, region vest.

access_time 31.03.15

NLF Hordaland/ Sogn og Fjordane ønske alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig flott påske.

Hilsen styrene

access_time 31.03.15

LASTEBILFORBUNDET: Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er enig i at lastebilsjåfører må forholde seg til skilter og regler, men mener at skiltingen ved mange norske tunneler lurer sjåførene.

access_time 28.03.15

Det ble i år en tur på «bølgen blå» med 125 deltagere fra Hordaland/ Sogn og Fjordane.

access_time 28.03.15

Nå kan Norge sitte med løsningen

access_time 18.03.15

Erna Solberg lovet oppstart på Hordfast i 2018. – Vi kan tidligst ha planene klare i 2019, og ingenting som omhandler finansiering er klart.

access_time 18.03.15

Dieseltjuveri kostar næringsdrivande opp mot ein halv milliard kvart år, ifølge Norges Lastebileier-Forbund.
No herjar dieseltjuvar i Kvinnherad.

access_time 16.03.15

Statens vegvesen mener det vil koste over 1.000 milliarder kroner å få riksveinettet opp på en god standard innen 2050. Jernbaneverket ønsker 500 milliarder.

access_time 11.03.15

Motstandarane tapte den interne kampen i Høgre. No er kommunen og fylket einige om at ein bompassering skal kosta 45 kroner i rushtida i Bergen.

access_time 09.03.15

Åsmøtet i Vestnorsk Transportarbeiderforening går inn for at veien over Haukeli og Hemsedal blir bygget ut til faste stamveier.

access_time 09.03.15

Hordaland Høyre går i en fersk resolusjon inn for at både riksveg 7 over Hardangervidda og E134 over Haukelifjell bør prioriteres som nye stamveger mellom øst og vest.

access_time 05.03.15

Fylkesleder i Norges Lastebileierforbund er mildt sagt lei av at farlige veistrekninger på Vestlandet ikke blir prioritert. – Det er på høy tid å sette foten alvorlig ned.
Jan-Ove Halsøy er fylkesleder i Norges Lastebileierforbund. Han mener Vestlandet blir nedprioritert når det skal avgjøres hvilke strekninger som skal få penger til sikres og utbedres.

access_time 05.03.15

Et nytt snøras stenger E39 i Romarheimsdalen i Nordhordland. Veien stenges nå frem til tirsdag, opplyser Veivesenet.

access_time 04.03.15

Det er framleis rasfare i området - men hovudvegen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland er open igjen.

access_time 03.03.15

Rv. 7 stenges ved Dokken bru fra mandag 16.3 kl. 06.00 til fredag 20.3 kl. 14.00. Vegen stenges fordi gammel bru skal byttes ut med ny.

Omkjøring

Fra Gol er det skiltet omkjøring via fv. 213 ved Svenkerud bru. Fra Hønefoss er det omkjøring via Nesbyen. På omkjøringsveien vil det være både trafikklys og manuell dirigering. Lokaltrafikk til eiendommene er tillatt.

Statens vegvesen beklager ulempen dette medfører for trafikantene og beboerne i området, men ber om forståelse for at arbeidet må gjøres.

access_time 18.02.15

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er på vei østover igjen, og passerte tirsdag i 12-tiden Hardangerfjorden på vei mot Eidfjord. På denne tiden av året pleier å være mye snø, vind og kulde i området, som gjør at strekningen ofte holder stengt.

access_time 12.02.15

Torgils Rogne har vært yrkessjåfør i 28 år. Han har, som han sier, vært «litt for nær ulykker, litt for ofte» på E16 mellom Bergen og Voss.
Opplevelsen han hadde tirsdag ettermiddag satte likevel en støkk i den erfarne sjåføren.
Turen fra Bergen gikk som normalt - helt til lastebilen kom til innløpet av Fossmarktunnelen i Vaksdal.
- Plutselig kom det et forferdelig smell, sier Rogne.
Han stoppet lastebilen og så at det lå en del småstein i veien. Den største, den som hadde truffet taket på førerhuset, så han ikke til å begynne med. Den lå på lasteplanet.
 

access_time 04.02.15

Statens vegvesen melder at det frå denne veka blir pause i arbeidet på E134 gjennom Svandalsflona-tunnelen til ut i mars.

access_time 03.02.15

Mange medlemmer tok seg tid til å stille på Skei hotell for å delta på medlemsmøte, der vi hadde fått besøk av markedsdirektør Kjell Olafsrud fra NLF sentralt og Thormod Gausdal fra Biltilsynet.

 

access_time 20.01.15

Vegvesenet vil satse på Haukeli og Hemsedal som hovedveier til Oslo.Vegvesenet anbefaler å satse på opprusting av E134 gjennom Buskerud og Telemark, over Haukeli og til Odda. I tillegg vil vegvesenet anbefale riksvei 52 over Hemsedalsfjellet som den andre fjellovergangen det skal satses på. I morgen får samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) overlevert «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet».

access_time 14.01.15

Terramar AS og Oslo Economics AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet kvalitetssikra forslaget til ny veg og bane mellom Bergen og Voss. Rapporten og konklusjonen vart torsdag presentert av Samferdselsdepartementet.

access_time 11.01.15

NLF Hordaland / Sogn og Fjordane ønsker alle våre medlemmer velkommen til en helg på «bølgen blå». Vi håper dere har anledning til å bli med oss på seilturen med Fjord Line tur/retur Danmark.
Påmelding til Fjord Line på telefon 815 33 500. Oppgi turkoden “GRKON - NLF”. NB! Påmeldingfrist 16. februar 2015.
Kontaktperson Birthe Minken mobil 995 01 875.
VEL MØTT!

access_time 07.01.15

Fv. 64 Fannefjordtunnelen skal rehabiliteres og tunnelen blir kvelds- og nattestengt fra kl. 1800 til kl. 0600 i tidsrommet 5. januar–november 2015.

Tunnelen er åpen på helg fra lørdag kl. 0600 til søndag kl. 1800.

access_time 05.01.15

Det blir en liten markering av åpningen kl. 13.00 onsdag 7. januar. Det vil bli omvising ved anlegget og orientering om fasilitetene knyttet til plassen.

access_time 31.12.14

Innbydelse Fylkesårsmøte 20-22. mars 2015 sendes ut 6. jan på mail.For de som ikke mottar mail og vil delta på Fjord Line kan kontakte Birthe Minken på mobil 99501875. 

access_time 22.12.14

NLF Hordaland/ Sogn og Fjordane ønsker alle en riktig GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!

Husk sett av dato 20-22. mars, da arrangerer vi Fylkesårsmøter på Fjord Line til Danmark tur/ retur. Innbydelse kommer på mail etter nyttår.

 

access_time 10.12.14

Fjord Line starter 2015 med ny toppsjef ved roret. Da tar Rickard Ternblom over etter Ingvald Fardal som siden 2007 har ledet fergerederiet gjennom en periode preget av sterk vekst og modernisering av flåten. Ternblom har siden i vår vært direktør for Fjord Lines linje mellom Langesund og Hirtshals. 

access_time 04.12.14

Fjord Line har gjennomført et program for styrking av rederiets finansielle stilling som i går kveld ble avsluttet med en vellykket kapitalinnhenting på NOK 110 millioner. Parallelt er det iverksatt tiltak som samlet vil føre til at driftskostnadene i 2015 blir NOK 70 millioner lavere enn i inneværende år.

access_time 25.11.14

Fylkesstyret for Møre & Romsdal har bestemt at møtet skal være 13.-15. mars 2015 på Scandic Nidelven i Trondheim.

Det blir oppsatt buss.

Innkalling og program kommer senere.

access_time 25.11.14

Informasjonsmøte 15. januar i Molde, sett av datoen.

 Nærmere invitasjon blir utsendt.

access_time 19.11.14

Nyanlegget E134 Stordalen i Etne omfattar også den 111 meter lange Hålandsbrua i tre spenn over dalsøkket vest for Stordalstunnelen.

access_time 10.11.14

Veiinvesteringene blir mer enn doblet på Vestlandet de neste årene, dersom alt som er under planlegging skal bygges.

access_time 10.11.14

Etter en uke med lange omkjøringer, får tunge kjøretøy igjen passere på E16. Veien ble åpnet like før klokken 12.00 søndag formiddag kom bekreftelsen mange tungtransport-sjåfører har ventet på.

E16 ved Evanger i Voss kan åpnes for all trafikk igjen, etter å ha vært stengt for tunge kjøretøy over 7,5 tonn i mange dager.

access_time 07.11.14

Anbefalt omkjøring for tungtransport aust-vest i retning Bergen Ettersom E16 er stengt for trafikk over 7,5 tonn ved Evanger vest for Voss har fv. 7 Kvamskogen/Hardanger vore alternativ for omkjøring

access_time 05.11.14

Flaumskadene på E16 ved Skorve er omfattande og det syner seg at det er ustabile, dårlege grunntilhøve på staden. I dag er det vurdert å montere ei mellombels «bailey-bru», men det er ikkje tilrådeleg å legge den i eksisterande veg.

access_time 31.10.14

 Det var gjennomslag i E134 Stordalstunellen i Etne onsdag 29. oktober

access_time 28.10.14

På fylkesveg 337 mellom Hafslo og Veitastrond har det no kome opp radarutstyr slik at det om ikkje lenge er klart for testing av skredvarslingsanlegget

access_time 23.10.14

Team Verksted Vest AS og DAF Norge AS har flyttet i nye og moderne lokaler på Espehaugen 29, Blomsterdalen.

Åpent hus fredag 31.okt og lørdag 1.nov fra kl. 10.00-15.00
Karavane og utstilling fra utstillere.

VEL MØTT!

access_time 16.10.14

I 2015 har NLF Hordaland/ Sogn og Fjordane bestemt at vi avholder Fylkesårsmøter for fylkene - konferanse med minimesse på Fjordline, tur/retur Bergen-Hirtshals-Langesund. SETT AV DATO!

access_time 07.10.14

Frå neste veke jobbar arbeidarane døgnet rundt for bli ferdige med sikringa i Tokagjelet på fylkesveg 7 før nyttår. Som trafikantane er veldig klar over, har vi lenge hatt lysregulering med inntil 20 minutt stengetid. Det fortset vi med. Viss vi må stenge lenger enn 20 minutt blir det varsla særskilt, opplyser han.

access_time 02.10.14

Vi håper du blir med? Både NTF og YTF støtter vår aksjon i morgen. Møt opp foran Stortinget fredag 3. oktober kl. 13.30.

access_time 28.09.14

Er du en av dem som irriterer deg over at utlendingene snylter i bomringen? Svaret er ganske sikkert ja.

access_time 05.09.14

Utbedringsarbeidet i Svandalsflonatunnelen har pågått i flere måneder og skal holde fram til november 2014. Deretter kommer elektroentreprenøren på plass, med frist for fullføring til 1. juli 2015. Det pågår for tiden arbeid i flere skift i tunnelen, med kolonnekjøring på gamleveien forbi den kring 1.000 m lange tunnelen.

access_time 04.09.14

Vi ønsker da å profilere vårt nye drivstoff «miles»overfor våre samarbeidspartnere i NLF, samt våre stasjoner med utmerkede Truck fasiliteter.
Vi vil være tilstede mandag mellom kl. 07:00 og 12:00.

access_time 20.08.14

Statoil selger allerede strøm til elbiler ved fem av sine stasjoner i Oslo-området.

access_time 20.08.14

 Tilbyr gratis overfart Sandefjord - Strömstad

access_time 06.06.14

Avholder stasjonsdag på Statoil Haukås - tirsdag 10. juni.

 

access_time 15.05.14

Torsdag starter Fjord Line årets seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals med HSC Fjord Cat.

access_time 09.05.14

AKSJON 3. mai i Bergen

access_time 30.12.13
access_time 30.12.13
access_time 30.12.13
access_time 30.12.13
access_time 30.12.13

I forbindelse med den store trafikkomleggingen ved Liavatnet den 3. april, ble rv.555 lagt om. I tillegg ble avkjørsel etter Lyderhorntunnelen mot sør stengt. Denne vil bli åpnet opp igjen når hele Ringveg Vest byggetrinn 2 åpner til høsten 2015 

access_time 30.12.13
access_time 30.12.13
access_time 30.12.13

Finn din transportør i Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal