Ansatte i NLF

Ledelse

Geir A. Mo
Geir A. Mo Pressevakt: 41544200 Telefon: 41544100 (sentralbord) gam@lastebil.no Administrerende direktør
Jan-Terje Mentzoni
Jan-Terje Mentzoni Telefon: 41506780 jtm@lastebil.no Viseadm. direktør/ leder politikk & stabsavdeling
Kjell Olafsrud
Kjell Olafsrud Telefon: 92882100 ko@lastebil.no Markedsdirektør/ leder marked & informasjonsavdeling
Knut Gravråk
Knut Gravråk Telefon: 92833991 kg@lastebil.no Rådgiver

Politikk og stabsavdeling (politikk)

Thorleif Foss
Thorleif Foss Telefon: 41403599 tf@lastebil.no Seniorrådgiver næringspolitikk
Olav G. Hermansen
Olav G. Hermansen Telefon: 94145960 ogh@lastebil.no Seniorrådgiver næringspolitikk i NLF Arbeidsgiver

Politikk og stabsavdeling (fag/teknisk)

Kjetil Meaas
Kjetil Meaas Telefon: 97640636 km@lastebil.no Bedriftsrådgiver
Dag Nordvik
Dag Nordvik Telefon: 99501717 dn@lastebil.no Fagsjef Teknikk

Politikk og stabsavdeling (administrasjon)

Dag Emanuelsen
Dag Emanuelsen Telefon: 92619660 de@lastebil.no Økonomi- og administrasjonssjef
Lill Korsnes
Lill Korsnes Telefon: 45277206 lk@lastebil.no Administrasjonskonsulent
Anne B. Marsteinstredet
Anne B. Marsteinstredet Telefon: 92035702 abm@lastebil.no Administrasjonskonsulent

Marked og Informasjonsavdeling

Jens Olaf Rud
Jens Olaf Rud Telefon: 48142990 jor@lastebil.no Bedriftsrådgiver
Jørn Henrik Andersen
Jørn Henrik Andersen Telefon: 90130866 jha@lastebil.no Markedskonsulent
Inge Børli
Inge Børli Telefon: 90174306 ib@lastebil.no Kvalitetsleder
Rita Hovde Olsen
Rita Hovde Olsen Telefon: 95848051 rho@lastebil.no Markedskonsulent
Christian Myrstad
Christian Myrstad Telefon: 46816181 cm@lastebil.no IT-ansvarlig
Eivind Karikoski
Eivind Karikoski Telefon: 92865901 ek@lastebil.no Prosjektleder Fair Transport

Marked og Informasjonsavdeling (NLF Magasinet/web)

Stein Inge Stølen
Stein Inge Stølen Telefon: 95864326 sis@lastebil.no Redaktør

Region 1 Østfold / Oslo og Akershus

Johan Kristian Bjerke
Johan Kristian Bjerke Telefon: 90189444 jkb@lastebil.no Regionsjef

Region 2 Innlandet

Guttorm Tysnes
Guttorm Tysnes Telefon: 95774761 gt@lastebil.no Regionsjef
Hege Anita Gaaskjølen
Hege Anita Gaaskjølen Telefon: 46874725 hag@lastebil.no Administrasjonskonsulent

Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark

Roy N. Wetterstad
Roy N. Wetterstad Telefon: 96640299 rnw@lastebil.no Regionsjef

Region 4 Agder / Rogaland

Reidar Retterholt
Reidar Retterholt Telefon: 90773207 rr@lastebil.no Regionsjef

Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal

Jan Ove Halsøy
Jan Ove Halsøy Telefon: 92038333 nlfvest@lastebil.no Regionsjef
Heidi Rudaa
Heidi Rudaa Telefon: 40555826 hr@lastebil.no Rådgiver

Region 6 Trøndelag

Roar Melum
Roar Melum Telefon: 93006591 rm@lastebil.no Regionsjef

Region 7 Nordland / Troms / Finnmark

Odd Hugo Pedersen
Odd Hugo Pedersen Telefon: 91570243 troms@lastebil.no Regionsjef
Frank Lauritz Jensen
Frank Lauritz Jensen Telefon: 91631254 flj@lastebil.no Rådgiver