NLFs visjon 

For NLF er det en kjerneoppgave å arbeide for at alle sentrale aktiviteter i medlemsbedriftene, organisasjonen, næringen, verdikjeden og samfunnet foregår i tråd med lover og forskrifter, avtalene i arbeidslivet og der hensyn til miljø og klima ivaretas.  

 

NLFs samfunnsoppdrag 

NLF skal være den samlende kraften som styrker konkurranseevnen til norske transportører. NLF skal være en medlemsstyrt og kompetansebasert organisasjon som aktivt arbeider med næringspolitiske saker, tilbyr arbeidsgivertjenester og dekker medlemmenes behov. 

 

NLFs sentrale mål 

  • Like konkurransevilkår: Konkurransevilkårene skal være like og rettferdige, myndighetene skal håndheve de effektivt og likt, og offentlige myndigheter skal gå foran som ansvarlige transportkjøpere.  
  • Trafikksikre og effektive veier: God standard på bygging, drift og vedlikehold er grunnlaget for forutsigbar framkommelighet og sikker transport. Veien er arbeidsplassen og den viktigste faktoren for helse, miljø og sikkerhet. 
  • Bærekraftig transport: Myndighetene skal sørge for at NLFs medlemsbedrifter har muligheten til å ta i bruk den beste tilgjengelige teknologien. Medlemsbedriftene våre kjører miljøvennlig og trafikksikkert. Det må stilles realistiske og forutsigbare krav og forpliktelser.  
 

Hva får du som medlem? 

Som medlem i NLF blir du del av et fellesskap med stor påvirkningskraft. Jo flere medlemmer vi har jo større påvirkningskraft får forbundet overfor samarbeidspartnere, politikere og andre bransjeaktører. Du får svært gode medlemsfordeler hos NLFs samarbeidspartnere, og en mengde nyttige kurs og verktøy som kommer din bedrift til gode.  

Ved behov for advokathjelp, har du tilgang til NLF advokatene, som er spesialister på godstransport og våre utfordringer. 

 

Du gir trygghet å være medlem i NLF. BLI MEDLEM >>