NLF søker nye utfordringer på kompliserte problemstillinger og uventede utfordringer. Jo flere medlemmer vi har jo større gjennomslagskraft får forbundet overfor samarbeidspartnere, politikere og andre sentrale bransjeaktører. I tillegg til å være en del av et felleskap med stor påvirkningskraft, lønner det seg også økonomisk å være medlem hos oss.  Som medlem får du svært gode betingelser hos NLFs samarbeidspartnere og leverandører innen ulike områder. Ved behov for advokathjelp, har du tilgang til NLF advokatene, som er spesialister på godstransport og våre utfordringer.

Det gir trygghet å være medlem hos oss. BLI MEDLEM >>