NLF søker nye utfordringer på kompliserte problemstillinger og uventede utfordringer. Jo flere medlemmer vi har jo større gjennomslagskraft får forbundet overfor samarbeidspartnere, politikere og andre sentrale bransjeaktører. I tillegg til å være en del av et felleskap med stor påvirkningskraft, lønner det seg også økonomisk å være medlem hos oss.  Som medlem får du svært gode betingelser hos NLF s samarbeidspartnere og leverandører innen ulike områder. Ved behov for advokaterhjelp, har du tilgang til  NLF advokatene, som er spesialister på godstransport og våre utfordringer.

Det gir trygghet å være medlem hos oss.