Advokatfirma Vectio AS – MNA

NLF-advokatene består av fem advokater som representerer transportbedriftene og enkeltpersoner innenfor de fleste fagområder innen alminnelig forretningsjus. Vi bistår også bedriftene, deres ansatte og enkeltpersoner i strafferettslige spørsmål. Vi har drevet med juridisk rådgivning til NLFs medlemmer i tilsammen 40 år.  

NLF-advokatene yter generell juridisk rådgivning og representerer medlemmer i tvistesaker både i og utenfor domstolene. 

NLF-advokatene har følgende spesialområder: 

 • transportrett (godsansvar ved skade, totaltap, forsinkelse)
 • selskapsrett (stiftelse av selskap, sammenslåing/oppløsning, generasjonsskifte)
 • arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, omorganisering, nedbemanning, permittering, avskjed, lønnskrav, arbeidstid, lønnsforhandling)
 • avtale-/kontraktsrett (kontraktsutforming, inngåelse, revidering og tolkning)
 • kjøpsrett (kjøp og salg av motorvogn, utstyr m.m.)
 • forsikringsrett (ansvarsfordeling, ståtid, yrkesskade, erstatningsberegning)
 • fast eiendom (leieavtaler næringsbygg, kjøp/salg, erstatning, mangler m.m.)
 • erstatningsrett (beregning av økonomisk tap, avbrudd, yrkes-/personskade)
 • arv- og familierett
 • forvaltningsrett (løyve, tillatelser, offentlige rettigheter, klage på vedtak m.m.)
 • veitrafikk (skader, ulykker, kjøre- og hviletid, sikring av last, gebyr m.m.)
 • strafferett (foretaksstraff, enkeltpersoner)

NLF-advokatene kan også benyttes som mekler i saker, samt påta seg oppdrag som voldgiftsdommer i de tilfeller det er aktuelt. 

NLF-advokatene forhandler direkte med arbeidstakerorganisasjonene i tariffrettslige spørsmål, særavtaler og lokale avtaler. 

For å sikre gode resultater for våre klienter, benytter vi oss av den gode tekniske og økonomiske kompetansen i Norges Lastebileier-Forbund. 

Ta kontakt med NLF-Advokatene om du ønsker bistand: Tlf:  +47 950 33 200

NLF-advokatene. Fra venstre: Robert Aksnes, Skjalg Røhne Halvorsen, Christian Arnkværn og Morten Alexander Pedersen. Foto: Tore Bendiksen NLF-advokatene. Fra venstre: Robert Aksnes, Skjalg Røhne Halvorsen, Christian Arnkværn og Morten Alexander Pedersen. Foto: Tore Bendiksen