I en usunn konkurransesituasjon hvor prisene dumpes i et stadig tøffere marked, skjer det altfor ofte at både kjøpere og selgere av transport senker kravene til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt ansvar. Det er disse usunne forholdene NLF vil bidra til å få slutt på.

Vi mener at både kjøpere og selgere av transporttjenester må ta sin del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring. Med Fair Transport vil vi gjøre det lettere for kjøpere av transport å ta de riktige valgene. 

NLF har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å sikre trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger og transportselskapene leverer kvalitetstransport etter gitte kriterier.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for norske transportselskaper. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold

Vil du bli en Fair Transport-ambassadør?

Les mer om Fair Transport her

Du kan også ta direkte kontakt på ek@lastebil.no eller ringe ham på 928 65 901

Les mer om Fair Transport her