Vårt fokus har til nå vært på tungtransport. Markedet er i endring, og vi ser
at også de som driver med varedistribusjon med biler under 3,5 tonn har
mange av de samme utfordringene. Denne delen av bransjen har også mange
utfordringer og det er store behov for å bedre standarden blant mange aktører.
Vi ønsker derfor å samle alle som driver med godstransport, uavhengig av
størrelse på bilen, i en organisasjon.

Jo flere og større vi blir, jo større gjennomslag får vi.

I tillegg til vårt næringspolitiske arbeid har vi på vegne av næringen inngått en
rekke fordelaktige avtaler som alle våre medlemmer nyter godt av.
Registrer deg som NLF-medlem i dag, sett NLF merket i ruta og vis av du er en
del av den seriøse transportbransjen.

Klikk her for brosjyre

Meld deg inn her - velg type medlemskap -varebil