Debatt om NTP Geir A. Mo - Adm dir NLF
Helge Orten, Høyre Leder Transport - og kommunikasjonskomiteen
Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet Nestleder Transport - og kommunikasjonskomiteen
Sverre Myrli, Arbeiderpartiet Medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen
Siv Mossleth, Senterpartiet Medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen
Spørsmål og svar Knut Gravråk, Rådgiver NLF