Program

Dag 1

Program

Tidspunkt Tema Foredragsholder
18.00-18.15 Velkommen Tore Velten, Forbundsleder NLF
18:15-18:30 Hva skjer i NLF? Geir A. Mo, Adm. dir. NLF
18.30-19.00 Norsk økonomi Kjetil Olsen, Chief Economist, Nordea
19.00-19.30 Hvordan kan Fellesforbundet/ fagforeningene bidra til å styrke transports konkurranseevne Jørn Eggum, Fellesforbundet, LO
19.30-19.45 Smittevern Knut Gravråk, rådgiver, NLF
19.45-20.00 Spørsmål og avslutning Knut Gravråk, rådgiver, NLF
 

Dag 2

Program

Tidspunkt Tema Foredragsholder
18.00-18.15 Den nye tariffavtalen –Godsoverenskomsten Målfrid Irene Krane, fagsjef juss- og arbeidsgiverspørsmål, NLF
18.15-18.45 Er det vanskelig å drive lovlig transport Robert Aksnes, Advokat Vectio
18.45-19.00 Fair Transport Kjell Olafsrud, markedsdirektør, NLF
19.00-19.30 Tacho Online Jone Klingsheim, bedriftsrådgiver, NLF og Kjell Olafsrud
19.30-19.55 Planlegging og organisering arbeidstid – våre erfaringer Kristian Warholm, ass daglig leder i Hans Ivar Slåttøy Transport A/S
19.55-20.00 Avslutning Målfrid Irene Krane, fagsjef juss- og arbeidsgiverspørsmål, NLF