Møte om varelevering og renovasjon ved Cicignons- og Elsa Laula Renbergs plass i Trondheim

Publisert 28.04.21

Nok en runde om vareleveranser i Trondheim sentrum

Som vanlig på Teams Som vanlig på Teams

Den 21. april var det duket for nok et møte om vareleveranser i Trondheim sentrum. Bakgrunnen for møtet denne gangen var å diskutere alternative løsninger for varelevering i tilknytning til Cicignons- og Elsa Laula Renbergs plass. Trondheim kommune arbeider med opprusting av byrommet og har engasjert Multiconsult AS som konsulenter for arbeidet, Multiconsult AS har med Link Landskap i arbeidet. Prosjektet er nå inne i en forprosjektfase der hovedfokus er å skape et attraktivt byrom som skal bidra til økt byliv. Prosjektet jobber med å finne en god utforming for alle funksjonene som skal inn i byrommet. Fra politikerne er det et vedtak om å ha spesielt fokus på barn i byrommet. Dette er viktig for byen, men gir spesielle utfordringer. I møtet ble foreløpig forprosjekt presentert både med plan og film av 3D-modell. Det ble vist 2 alternative løsninger for kjøremønster i forbindelse med varelevering til Kattveita i tillegg til dagens løsning.

Nok en gang var næringslivet godt representer med aktører som LUKS, ASKO, Trondheim Renholdsverk for å nevne noen. Fremlagte løsningsforslag ble vi ikke særlig imponert over. Det faktum at arbeidsmiljøloven også gjelder for transportnæringen, ser ikke ut til å bekymre konsulentene særlig. Det ble også påpekt at det er flott med lekeplasser for barn, men man bør unngå at disse ligger sammen med laste-/losselommer for lastebilene. Vi vet jo at barn tiltrekkes av store biler. Det vil bli svært krevende å være yrkessjåfør i et slikt arbeidsmiljø. Vi får feste vår lit til at ansvarlige politikere fatter vedtak som er forenelige med arbeidsmiljøloven og ikke minst ivaretar barnas sikkerhet. Vi har ingen å miste.