NTNU – Studenter gjentar suksen

Publisert 13.09.23

13 september samlet 32 studenter fra NTNU seg på Bollandsmoen Motorbane

Leif Jarle Christensen Bollandsmoen Motorbane Leif Jarle Christensen Bollandsmoen Motorbane

Normalt er det andre ting som skjer på denne plassen. Blant annet Rally Cross. Men denne dagen var det studenter fra NTNU som inntok banen. Mange av dem som skal bli fremtiden ingeniører innen vegbygging / vegvedlikehold.

Formålet med dagen er at dagens studenter skal få se og prøve hvordan det er å kjøre en lastebil. Det å ta med seg noe erfaring praksis vil bli nyttig i fremtiden. Dette vil også være en dag de vil huske i all fremtid. Noe som de vil huske når de skal planlegge neste kurvatur eller rundkjøring på neste veg.  

Viktig  tiltak som pr nå er 6 gang blir gjennomført. La oss håpe det blir en tradisjon og kommer inn i læreplan,

Flere leverandører var representert med blant annet Nik Haugrønning, Børstad Transport, Syltern. Lene Vanebo Stene fra Man, Erlend Amundal fra Syltern, Niklaus Haugrønning og Alf Øyvind Nordvik i fra Nik.Haugrønning