Trafikklærer Skolen 50 år

Publisert 21.09.23

Trafikklærerskolen 50 år Nord Universitetet. 

Trafikklærer Skolen 50 år Trafikklærer Skolen 50 år

50 år har trafikk lærerskolen vært på Stjørdal. Formålet med lærerskolen var å øke kompetansen og øke trafikksikkerheten på norske veier 

1970 var det 560 døde på norske veier. 101 av disse var barn. Dette kunne ikke den gangens ansvarlige sitte rolig og se på. 

Stats Sekretær Tom Kalsås åpnet denne feiringen 

Etter 20 år under HINT fra 2004 og Universitet Nord 2016 er det blitt en organisasjon med økt kompetanse. Trafikk lærer faget har endret seg og vil bli endret i årene fremover. 

TrafikkLab på universitetet ble også offentlig åpnet under feiringen og denne oppgaven fikk også Tom Kalsås

 

Som mange ikke vet skal det bli en ny 2 årig grunnutdanning for tungbil lærere fra høsten 2025. Dette for å få nok lærere til å lære opp de sjåførene som vi vil trenge i fremtiden. Den store endringen for denne utdannelsen er at man skal slippe å bli lærer på klasse b først. Mer info vil komme neste år når detaljene rundt dette blir klarere. 

Dagfinn Moe som mange av oss kjenner kan også fortelle oss at mangelen på sjåfører i årene framover er en reel konsekvens og det må jobbes med rekrutteringen i årene fremover,