Program

18:00 Velkommen til medlemsmøte
18:10-18:50 Elektriske lastebiler på markedet i dag og nye modeller som er på vei
18:50-19:00 Hva finnes i dag, og hva kommer i fremtiden av lademuligheter for elektriske lastebiler
19:00-19:10 Hvordan NLF jobber strategisk gjennom Grønt landtransportprogram for å bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.
19:10-19:20 Lier Billag AS`s forventninger til å sette en elektrisk renovasjonsbil i drift
19:30 Avslutning