Helge R Olsen & Sønn AS

Velkommen til HRO sine sider på Lastebil.no

Her finner du vårt komplette og oppdaterte Helse-, Miljø-, Sikkerhets- og Kvalitetssystem (HMSK).

Her finner du Personalhåndboken og under "Dokumenter" og så "Bedriftens dokumenter" finner du våre publiserte HMSK-dokumenter. Dokumenter med kun norsk tittel foreligger (for tiden) kun på norsk, dokument med norsk og engelsk tittel har tekst på både norsk og engelsk.

Welcome to HROs page at Lastebil.no

At this site you will find our complete and updated Health-, Safety-, Environment- and Quality-documents (HSEQ).

Here you will find Our "Personalhåndbok" (in Norwegian) and under "Dokumenter" and then "Bedriftens dokumenter" all our published HSEQ-documents will appear.

Documents with only Norwegian title is (for the moment) only in Norwegian language, documents with both Norwegian and English titles have both Norwegian and English language in the document.

www.hro.no

Firmapost@hro.no