Fylkesstyret i Innlandet

Arild Olsbakk Leder Fylkesavd
Arild Olsbakk

Tlf: 62463215
Mobil: 91342604
firmapost@olsbakktransport.no

Birgit Elise Grimstad Nestleder Fylkesavd
Birgit Elise Grimstad

Mobil: 91674067
birgit@grimstadas.no

Johannes Kjørlien Styremedlem Fylkesavd
Johannes Kjørlien

Mobil: 99239475
johannes@fagernes-anlegg.no

Frank Olav Korntorp Styremedlem Fylkesavd
Frank Olav Korntorp

Tlf: 62421081
Mobil: 93241594
frank@frtransport.no

Kjell Jon Nyløkken Styremedlem Fylkesavd
Kjell Jon Nyløkken

Tlf: 61243440
Mobil: 90066199
kjell.jon@dyretransport.no

Frode Håkensbakken Styremedlem Fylkesavd
Frode Håkensbakken

Mobil: 91584107
frode@hakensbakkentransport.no

Anette Jorkjend Johnsen Styremedlem Fylkesavd
Anette Jorkjend Johnsen

Mobil: 97776018
anettejj1988@gmail.com

Lars Morten Svingen Styremedlem Fylkesavd
Lars Morten Svingen

Tlf: 62456787
Mobil: 91124426
svingentransport@hotmail.com