Gudbrandsdal Frakt AS

Gudbrandsdal Frakt As er en mellomstor transportbedrift som holder til på Otta i Gudbrandsdalen. Det er per idag 23 ansatte fordelt på 10 lastebiler og 4 varebiler.
Selskapet ble etablert i 2001 med visjon om å være det best foretrukne selskap for distribusjon av næringsmidler i Gudbrandsdalen som alternativ til egentransport for grossister og produsenter av ferskvarer, drikkevarer og tørrvarer.
Vi jobber for akkuratt deg, og det er derfor vi setter kvalitet, pungtlighet og service øverst. 
Se mere informasjon på  www.gdfas.no

Gudbrandsdal Frakt AS
Dahlemoen 39, 2670 Otta
975 36 108
www.gdfas.no