Statsbudsjettet: – Gremmes over nedslående statsbudsjettforslag

Publisert 11.10.22

– Det er ikke mulig å dele ut lavere terningkast enn det Ap/Sp regjeringen fortjener for sitt statsbudsjettforslag, lyder den entydige dommen fra NLF sine tre fylkesledere i NLF Region 3. 

TERNINGKAST NULL: Fra venstre: Per Einar Sand, NLF Buskerud - Frode Bjønnes, NLF Telemark  og Henning Hansen, NLF Vestfold. Alle de tre fylkeslederne gir regjeringen terningkast null for statsbudsjettet 2023. Foto: NLF           TERNINGKAST NULL: Fra venstre: Per Einar Sand, NLF Buskerud - Frode Bjønnes, NLF Telemark og Henning Hansen, NLF Vestfold. Alle de tre fylkeslederne gir regjeringen terningkast null for statsbudsjettet 2023. Foto: NLF

Region 3, Buskerud, Vestfold og Telemark:  

Frode Bjønnes, Per-Einar Sand og Henning Hansen synes budsjettforslaget er så dårlig for transportnæringen i Norge at de sammenligner det med å sette en lastebilsjåfør til å gjøre jobben sin uten dekk på felgene. 

Gryteklare prosjekt 

Det er særlig de gryteklare E134 prosjektene i region 3 som burde ha vært med i forslaget til statsbudsjett. Når alt legges på is frykter de tre fylkeslederne at det er for at de skal komme med noen nedskalerte kvasiløsninger i neste omgang.  

– Vi trenger en fullverdig utbygging av Saggrenda – Elgsjø og realisering av de andre prosjektene som lå klare for oppstart. Dagslett er det også prekært å få en løsning for raskest mulig. Det eneste som eventuelt kunne forsvart en liten utsettelse av Oslofjordkrysningen, var om det kunne bli flertall for bro istedenfor et ekstra tunnelløp, mener de.  

De tre fylkeslederne er enige om at situasjonen blir prekær hvis viktige prosjekt innstilles eller nedskaleres. De er heller ikke imponert over regjeringens manglende helhetsforståelse.  

– Når næringslivets evne til å skape verdier blir svekket, så svekkes også statens evne til å sikre velferdsutvikling.  

 Trenger stimulans – ikke mer smerte 

– Det er uforsvarlig å sette norsk veiutvikling i revers i en tid hvor norsk næringsliv trenger stimulans, og ikke ytterligere smerte. Ikke bare er transportnæringen påført enorme belastninger gjennom en vanvittig drivstoffprisøkning. I tillegg skal vi få enda dårligere forutsetninger for å drive vår virksomhet ved at absolutt nødvendige veiutbyggingsprosjekter ikke skal igangsettes, sier Bjønnes.  

 – Hva er det egentlig de holder på med på departementenes mørkeloft? Folket og næringslivet må blø, angivelig for at økonomien ikke skal overopphetes og renten holdes i sjakk. Samtidig strømmer det inn med ekstra penger i statskassen fra fortjeneste på naturressurser og skatter, samt på avgifter fra alle priser som går i været - enten det gjelder drivstoff, strøm, matvarer og stort sett alt annet. De eneste som tjener grovt på situasjonen er staten selv. De skal sitte på sin høye hest og dele ut små godteposer til enkelte grupper som de ønsker å vise at de bryr seg om. Vi hadde heller trengt en regjering med mindre innsamlingsiver, og som heller lettet på byrdene for næringslivet og folk flest, sier Sand. 

Vei er bedre investering enn usikre oljefondsplasseringer 

Å tviholde på at det skal samles mest mulig penger i et oljefond som er konstruert for gode tider er heller ikke noe sjakktrekk nå når alle piler peker nedover, ifølge Hansen. 

– Der forsvant nesten 1700 milliarder i tap bare det første halvåret. Hadde vi heller plassert mer av pengene i varige investeringer som vei/infrastruktur ville vi ha hatt noe igjen for det ved blant annet å fremme næringslivets konkurransekraft. Nå setter regjeringen seg til å vente på at enda mer går tapt i et internasjonalt marked som det kan hende bare har sett begynnelsen på sin nedtur, sier Hansen.  

Maksimalt dårlig utgangspunkt 

NLF fylkeslederne i region 3 mener næringen nå må sette alle kluter til for å få frem alvoret i situasjonen. De hadde sett for seg et utgangspunkt for årets statsbudsjettbehandling som så annerledes ut med mer veisatsing. De var samtidig klar over faren som lå i at mye av dette skulle bli forhandlet bort med SV i Stortinget.  

– Med det maksimalt dårlige utgangspunkt regjeringen har lagt på bordet er faren stor for at SV får presset den langsiktige utviklingen i enda mer vei- og næringslivsfiendtlig retning, mener de tre fylkeslederne. 

Videre er de alle enige om at deres oppgave derfor må være å belyse hvilke konsekvenser det vil få dersom en næring med en så samfunnskritisk rolle, som transportnæringen er, får svekket sin overlevelsesevne ytterligere.