LeigDet AS

Adresse:
c/o Tveit Regnskap, avd. Karmøy
Vestheimvegen 34
4250 Kopervik