Fylkesstyret i Agder

Roar Osen Leder Fylkesavd
Roar Osen

Mobil: 90590059
roar@osentransport.no

Kai Krisitansen Nestleder Fylkesavd
Kai Krisitansen

Tlf: 37025500
Mobil: 91103390
kai@agder-storbilskole.no

Ole Tom Løland Styremedlem Fylkesavd
Ole Tom Løland

Mobil: 91660901
oletom@agdervei.no

Audun Skripeland Styremedlem Fylkesavd
Audun Skripeland

Tlf: 37005730
Mobil: 90042695
audun@transportservice.no

Jon Arne Myrvang Styremedlem Fylkesavd
Jon Arne Myrvang

Tlf: 37081225
Mobil: 90633066
jbmt@online.no

Lars Reidar Grimestad Styremedlem Fylkesavd
Lars Reidar Grimestad

Mobil: 47208820
lars.grimestad@pentagonfreight.com

Inge Bergland Styremedlem Fylkesavd
Inge Bergland

Mobil: 46906870
inge.bergland@norva24.no

Jan Hellestøl Varamedlem Fylkesavd
Jan Hellestøl

Mobil: 91557190
jan@motransport.no

Egil Nome Varamedlem Fylkesavd
Egil Nome

Tlf: 90857046
Mobil: 90857046
egil.nome@gmail.com