SR Group AS

Vi har håndtert utfordringene fra den norske olje- og gassindustrien siden 1974.

SR Group AS er en av de største norske privateide logistikkselskaper og vi er skreddersydd for olje- og gassindustrien.

Med over 150 vogntog har vi de nødvendige ressurser til å være fleksible og ha svært kort responstid, uansett hvor i landet du trenger effektiv transport. Vi har daglige ruter fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør, og har avganger til alle basesteder langs kysten, med samlasting også østover og til viktige knutepunkter for internasjonal trafikk. Et så stort rutenett og konsoliderende trafikk sikrer at vi alltid leverer i tide.

 
Overlat logistikken til oss - Det sparer tid og penger.

Adresse:
Postboks 72
Energiveien 9
4098 Tananger
 
Telefon: 51715350
Fax: 51715369