NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 12

Dato 23.03.23
Fra Agder og Rogaland under arbeidsgiverkonferansen Fra Agder og Rogaland under arbeidsgiverkonferansen

God ettermiddag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

LIKE KONKURNSEVILKÅR

Et av NLF sine strategiske mål er like konkurransevilkår. Det vil si at:

  • Alle aktører i det norske transportmarkedet skal følge det samme regelverket.
  • Myndighetenes håndhevelse skal være effektiv og sanksjoneringen lik.
  • Stat og kommune går foran som ansvarlig transportkjøper og sikrer gjennom lovgivning og oppfølging at også private transportkjøpere ansvarlig gjøres.

På årets arbeidsgiver konferanse denne uka ble blant annet dette diskutert på Gardermoen.

Kalsås under konferansen Kalsås under konferansen

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet hadde et spennende innlegg. Kalsås er fra Ålgård og hans onkel har vært NLF medlem i mange år. Kalsås har i tillegg til oppvekst med lastebil også arbeidet med samferdsel i Rogaland fylkeskommune. Han kjenner derfor bransjen godt.

Regjeringen har sagt at de sammen med partene i arbeidslivet skal jobbe aktivt og målrettet for å opprettholde den norske modellen, fremme seriøsitet i transportnæringen og like konkurransevilkår, og bekjempe sosial dumping. De har utarbeidet 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndighetene og veitransportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving. 

Handlingsplan transportbransjen Handlingsplan transportbransjen

Under Kalsås foredrag under arbeidsgiver konferansen kommer det det fram en utålmodighet for en del endringer i næringen. I departementet arbeides det mot løyve i varebilbransjen, i alle fall på biler mellom 2,5 – 3,5 tonn. NLF vil helst at alle som kjører gods mot vederlag skulle omfattes av et slikt løyvekrav, men det ser ut som dette blir et av våre innspill på en høring. Det vurderes også HMS kort i varebilbransjen.

Av andre forbedringer har de gitt Vegvesenet 40 millioner til 35 nye stillinger i utekontrollen. De skal også se på muligheter for økt bruk av overtredelsesgebyr istedenfor anmeldelser, f.eks. når det gjelder ulovlig kabotasje.

Kalsås gikk gjennom flere av de 39 punktene som i seg selv er gode. Det er viktig å få på plass flere av punktene raskere og det er her utålmodigheten kommer fram. Regjeringen vil etablere et transportregister gjennom tilslutning til EUs registreringsordning for internasjonale transportoppdrag som innebærer utsending av sjåfører.

Når et transportregister er på plass og når digitaliseringen er forbedret vil det være enklere for Vegvesenet sine kontrollører å sjekke kabotasje, «fraktbrev», avlesing av skriver og mye mer. Når dette er på plass, vil vi oppleve en skikkelig «game changer». Derfor haster det med innføringen av registeret.

Under konferansen utfordret og advokat Robert Aksnes arbeidstilsynet. Aksnes mener arbeidstilsynet må prøve ut saker mot transportkjøpere. Vi mener bestemt at den dagen transportkjøper ansvarlig gjøres for sitt medansvar vil dette også endre bransjen. Men Aksnes mener arbeidstilsynet rett og slett er for «feige» i disse sakene. Transportkjøper har både medansvar, påseplikt og informasjonsplikt.

 

OM DET Å FRAMSNAKKE YRKET

Vi vet det er mangel på forskjellig arbeidskraft i Norge. Det mangler elektrikere, leger, sykepleiere, snekkere, sjåfører og mange flere yrker. I dag kan da ungdommen velge og vrake hva de ønsker, og de kan få seg en sikker jobb innenfor så mange fagfelt.

For at de skal bli sjåfører er det viktig at vi som arbeider innenfor transport framsnakker sjåføryrket. Når en tenåring googler yrkesvalg vil han / hun se på det som er skrevet om sjåføryrket. Ved et enkelt søk finner vi mange sjåfører som skriver med «store bokstaver» og snakker yrket ned.

Sjåføryrket har jo så fantastisk variasjon og mange muligheter. Vi må sammen gjøre det vi kan for å snakke om alle mulighetene som finnes i bransjen. Alle yrker har sine positive og negative sider, men vi må også få fram de gode historiene og de fine sidene ved yrket. La oss framsnakke sjåføryrket sammen.

https://www.xn--bliyrkessjfr-2cb1y.no/

 

MYNDIGHETNE MÅ ETABLE OFFENTLIGE LADESTASJONER  

Norges Lastebileier-Forbund har svart på høring om lov om alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift. NLF støtter forslaget, men er veldig klar på at Staten må følge opp. Les siste avsnitt i NLFs svar:

«Overgangen til nullutslipp dreier seg i stor grad om kjøretøyene til NLF sine medlemmer. Det er disse som i praksis skal gjennomføre omstillingen. For å lykkes med dette, er en godt utbygd ladeinfrastruktur helt avgjørende. Undersøkelser viser at mangel på ladeinfrastruktur sees på som den største barrieren for omstillingen. Det er også svært viktig at den offentlig tilgjengelige ladeinfrastrukturen som nå må etableres for tungbilbransjen, blir så brukervennlig som overhodet mulig. Betalingsløsningene, slik de hittil har fungert for privatbilistene, er absolutt ikke holdbare for næringstransporten. Det må tilrettelegges slik lov og forskriftsendringene har til hensikt å gjøre».

Se hele svaret her:

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000918904.pdf

 

FELLESBUSS TIL TRANSPORTMESSA I HERNING

Det er et flott opplegg for den som vil med på transportmessa i Herning fra fredag 21. april og retur søndag 23. april.

Dette inkluderer overnattinger i dobbeltrom, frokoster, ferje tur retur og 1 middagsbuffet på utreise. Du finner alt av informasjon og kontaktdata ang. turen her:

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000917599.pdf

Med Risdal til Herning Med Risdal til Herning

 

KONVOI FOR NY RØLDALSTUNNEL

Mange organisasjoner er med på en konvoi der vi skal kjempe for ny Røldalstunnel. Vi skal møtes på Seljestad lørdag 29. april for å kjøre konvoi videre til Røldal. Det vil også være mulig å delta fra østsiden av fjellet for å møtes til en appell.

Det er søkelys på tunnelen fra Seljestad til Røldal som er prioritet nr. 1. Deretter må vi videre med vintersikker vei til Vågsli.

Vi ønsker sammen med NHO, Haukeliveien AS, sjåførorganisasjoner, kommuner, fylker med flere å vise hvor viktig denne strekningen er for oss og næringslivet som er avhengig av veien. For sjåfører har veien vært en belastning i mange år og nå er det på tide at vi nå får en ny Røldalstunnel.
Dette er også Vegvesenet sin topp prioritet og dette prosjektet er «gryteklart».

Så vil du med å markere støtte til prosjekter sett av 29. april enten du har en lastebil, varebil eller en personbil.

 

TYVERIRAID I AGDER – TA DE FORHOLDSREGLER SOM ER MULIG
Ref. tidligere oppslag på våre nettsider om tyverier fra lastebiler: https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2022/Her-har-frekke-tyver-forsynt-seg-grovt

Tyvene vært og forsynt seg hos flere transportbedrifter i Agder. Det er blant annet styreenheter som er stjålet fra bilene.
Da er tyvene på ferde i vår region så vær ekstra påpasselig med hvor biler parkeres. 
Vi har vært i kontakt med politiet som har tatt opp saken internt i Agder og Rogaland. De skal også være ekstra på vakt der de vet at det lokalt er parkert lastebiler.

Vi minner om nummeret til lokalt politi 02800.

 

NY MEDLEMSAVTALE PÅ DIVERSE KAMERAER MED MER

NLF har inngått ny samarbeidsavtale med Garmin. Der er det tilbud om gode priser på teknisk utstyr til lastebilene. Produktene skal gi våre medlemmer et smartere, sunnere og mer behagelig liv på veien.

Våre medlemmer kan handle alle produktene til rabatterte priser via innlogging på lukket medlemsområde og avtaler.

Følg denne lenken:

https://lastebil.no/Medlem/Medlemsfordeler

 

IF – EN FANTASTISK SAMARBEIDSPARTNER - INGEN ER BEDRE ENN IF NÅR UHELLET ER UTE.

Det er en grunn til at NLF har hatt et samarbeid med If siden 1974! Sammen har vi utviklet konsepter og pakker som er spesielt tilpasset NLF medlemmene sine behov. Det er f.eks. over 80% av NLF medlemmer i Agder som bruker If.

Du bør absolutt ta en prat med If om forsikring. Det gjelder pris, men ikke minst den utvidede dekningen NLF medlemmer har. If har sine NLF-eksperter som har ansvar for å se til at du skal har fått tilbud om alle relevante forsikringer din bedrift bør ha.

I tillegg til tradisjonell skadeforsikring tilbyr også If:
-Utvidet ting ansvar til 20 mill
-Rettshjelp dekker inntil 250 000 kr
-Psykologisk førstehjelp omfatter både den ansatte og familien
-Hærverksskader gir ikke bonustap
-Fleksible egenandeler som påvirker prisen
-Avbrudd gjelder fra dag én eller leiebil
-Erstatning til eier av bilen, selv om sjåfør er uaktsom
-Høyere startbonus og lavere bonustap ved skader enn alle andre konkurrenter

-Halv egenandel ved kaskoskader for lastebiler og varebiler med 75 % bonus

-Bagasje i bilen er dekket med 30 000 kr

-Vedlikeholdsverktøy i bilen er dekket med 40 000 kr

-Et sett ekstra dekk og felger dekkes mot brann og tyveri

-Løyvegaranti

-If Aktiv Sikkerhet og Fair transport
-Helseforsikring med behandling når det passer deg eller bedriften

-Pensjonsforsikring som omfatter den kollektive innskuddspensjonen (OPT) som bedriftene lovmessig må dekke for sine ansatte.

If har meget gode ansatte ute i felten hos oss i Agder og Rogaland.

«Aust»-Agder: steinar.bilstad@if.no / 93 40 35 52 og «Vest» -Agder kjell.martin.sirnes@if.no / 95 20 94 90

Sør-Rogaland: rune.salvesen@if.no / 97 77 70 23 og i Nord-Rogaland: rune.eikeland@if.no / 93 40 35 03

 

NYTT MEDLEM

Vi ønsker Oggevatn Hytteservices AS på Vatnestrøm i Agder velkommen som nytt medlem.

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

Telefon:      + 47 415 44 100

Pressevakt:  + 47 415 44 200

Fra media:

https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/eu-andrar-sig-om-statsstod

https://www.tungt.no/article/view/978215/mercedes_pa_vintertest_i_finland_med_elektriske_lastebiler

https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/forsta-tunga-elektriska-lastbilen-i-afrika

https://www.mtlogistikk.no/satser-pa-a-bli-nordens-storste-pa-hydrogen-til-tungtransport/758247