NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 9

Dato 2.03.23
Årsmøte i Østre Agder lastebileierforening Årsmøte i Østre Agder lastebileierforening

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Denne e-posten går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

ÅRSMØTE 10. – 12. MARS I MANDAL

Av de rommene vi hadde bestilt på hotellet er det kun et fåtall igjen. Så om du ønsker overnatting må du være rask.

Skal du bare være med på det formelle årsmøtet lørdagen sier du bare fra til rr@lastebil.no / 90773207. Da bestiller jeg lunsj som din fylkesavdeling spanderer. Men husk å melde deg på slik at hotellet lager nok mat.

Det går egen buss fra Haugalandet som følger E39 til Mandal. Avgang Aksdal kl. 1300, Stavanger 1500, Paltek 1530, Ålgård 1545 og Krossmoen 1630. Avtale for opphenting: jarl.kvam@litra.no / 90552518

Vi har laget et program som passer for både lastebileiere, ledsagere, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi ønsker å bygge en ramme rundt arrangementet som får en god faglig og sosial balanse. Det er også viktig at Mandal hotell har et meget godt kjøkken.

Det blir politikk og vi vil gi et realistisk innblikk i nye teknologier. Istedenfor at samarbeidspartnere har innlegg i plenum blir det i år god tid til «samarbeidspartner vandring». NLFs status på viktigste saker vil også bli grundig belyst.

Så har vi den gode praten med gode kolleger og samarbeidspartnere som er en viktig del av det gode liv. Vi gleder oss veldig til å møtes i Mandal.

Innkalling og invitasjoner er sendt ut, men har du ikke fått sender du en e-post til rr@lastebil.no

Her er programmet (det kan bli justeringer):

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000917276.pdf

Stortingsrepresentant Drivenes kommer på årsmøtet Stortingsrepresentant Drivenes kommer på årsmøtet

 

NYE DØGNHVILEPLASSER

Vi har vært aktive for å få flere døgnhvileplasser i regionen vår. Noen steder begynner det å bli bra og fra Bamble til Mandal blir det bra på E18 / E39 når alle døgnhvileplasser er ferdig utbygd. Det er likevel et skrikende behov for flere plasser.

Statens vegvesen skal nå etablere en plass på Evje som favner RV9 og FV42. Det er et knutepunkt som trenger en døgnhvileplass med alle fasiliteter. Det blir også en snø rampe her.

Styret i Rogaland skal i mars ha møte med Vegvesenet region Vest. Det skal diskuteres nye døgnhvileplasser i området Forus som fanger opp trafikken på E39 og Rv509 til Risavika. Vi ønsker også en døgnhvileplass i området Aksdal langs E39.

 

ÅRSMØTE ØSTRE AGDER LASTEBILEIERFORENING

Fredag 24. februar arrangerte Østre Agder Lastebileierforening sitt årsmøte. Det var ca. 30 frammøtte og det var interessante gjester. Første visepresident på Stortinget, Svein Harberg hadde et innlegg der vi fikk en gjennomgang av hvordan Høyre tenker rundt samferdsel og NTP. Harberg snakket også om de viktigste veiene i Agder.

Vi var også heldige og fikk besøk av nyutnevnt statssekretær Cecilie Knibe Kroglund. Hun skal ha ansvaret for NTP prosessen og miljø i Samferdselsdepartementet. Hun snakket om NTP prosessen, miljø, vegnormaler, sosial dumping med mer.

Det var aktive medlemmer som fikk gitt gode innspill til blant annet døgnhvileplasser, fire felt fra Oslo til Stavanger, nasjonalt løyve på varebiler.

Helge Gustafson, Gunnar Waagestad, Asbjørn Mollestad, Robert Birkeland og Benn O. Tvedt utgjør det nye styret i Østre Agder lastebileierforening.

Statssekretæren under årsmøtet Statssekretæren under årsmøtet

 

MØTE AGDER FYLKESKOMMUNE

NLF Agder hadde denne uka møte med fylkeskommunen for å avklare diverse saker som er av interesse for begge parter. Det var Samferdselsavdelingen som var møte partner.

Vi skisserer noen av sakene som ble tatt opp.

Om myndighetene mener alvor med det «grønne skiftet» er vi allerede seint ute i forhold til lade og fyllestasjoner. Om vi liker det eller ei har EU et utslippskrav de neppe firer på, og da må utbyggingen iverksettes snarest.

Fylkeskommunen ser at kontrakter med mindre entreprenører der AFK selv er byggherre er vesentlig billigere enn der større hovedentreprenører har kontaktene. Samtidig blir mer av verdiskapningen igjen lokalt. Vi mener også kvaliteten blir bedre. Dette kalles gjerne et kinderegg……..

Vi skal sammen se på utfordringer rundt byggetiden på Gartnerløkka. Her er mange «små» endringer som kan utgjør en stor forskjell.

Både gass, hydrogen og elektrisk må sidestilles i bomringen. Alle må få fritak og tilgang til kollektivfeltene. Hvis AFK mener alvor med at vi skal kjøpe flere utslippsfrie biler må de også vise at de mener alvor. En lastebileier tar en risiko på 4 – 5 millioner på kjøp av bil og samme beløp for en hurtiglader. Da må også fylket stille opp.

Kommunene i Agder må påvirkes slik at man også kan komme til kommunale industri og handelssenter med modulvogntog.

Vi skal i løpet av våren / tidlig sommer ha et oppfølgingsmøte.

 

SØKNAD OM STØTTE TIL LADESTASJON

For å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy tilbyr Enova et tidsavgrenset støtteprogram rettet mot utbygging av dedikert ladeinfrastruktur. Dette gjelder virksomheter som skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy. 

Dedikerte ladere etableres for spesifikke virksomheter og deres behov, plasseringen vil som oftest være bak virksomhetens port eller i et adgangsbegrenset område.

Følgende søknadsfrister gjelder for 2023:

31. januar 

2. mai 

4. september  

5. desember

Det er egentlig smått utrolig at de ikke gir til alle som søker, men lager en form for konkurranse på ladestasjoner. Spesielt når vi vet hvor stor mangelen på ladestasjoner er. Det er også lite forutsigbart når ingen ladestasjoner er offentlig tilgjengelig.

Jens Olaf Rud jor@lastebil.no / 48142990 kan alt om søknadsprosessen:

https://www.enova.no/bedrift/landtransport/bedriftslading-for-tunge-kjoretoy/

 

DRIVSTOFFPRISEN FRA 01.01.2020

I linken under finner du oppdaterte netto listepriser ex mva fra CK Truckdiesel.

  • Snittprisen i februar 2023 ble 16,46, som er ned 3,1 % ift januar 2023 (16,99), og opp 10,6 % ift februar 2022 (14,89).
  • Snittprisen hittil Q1 2023 er 16,74, som er ned 7,7 % ift hele Q4 2022 (18,13), og opp 7,6 % ift hele Q1 2022 (15,55).
  • Snittprisen hittil for 2023 er 16,74, som er ned 4,5 % ift hele 2022 (17,53).

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000917933.pdf

 

REGISTRERTE LASTEBILER OVER 16 TONN I 2023

Det er en pen økning på antall registrerte biler i 2023. Fra 296 nyregistrerte i 2022 til 353 biler i 2023. I januar og februar i år er det registret 770 biler som er en økning på ca. 11%.

Slik ble registreringstallene per bilmerke akkumulert til nå i år:

Volvo 317 biler, Scania 299, Mercedes 71, MAN 47, Renault 19, DAF 14, Iveco, Tatra og Sisu 1 bil hver.

Antall elektrisk lastebiler har økt fra 8 i februar i fjor til 15 biler i februar i år. Andelen er 4,55%.

Det er registrert 43 etter gassbiler mot 20 i januar og februar 2022.

Kilde er Opplysningsrådet for Veitrafikken OFV

https://www.mtlogistikk.no/solgte-over-1000-elektriske-lastebiler-i-fjor/747139

 

FAIR TRANSPORT BENYTTES OFTERE AV TRANSPORTKJØPERE

Stadig flere transportkjøpere setter konkrete krav sine transportører. Lastebileierne må gi god dokumentasjon for å kunne få oppdraget. Fair Transport er et godt hjelpemiddel. Her er dokumentene lett tilgjengelig. For eksempel trafikksikkerhetspolicy, miljøpolicy og arbeidsmiljøpolicy. Du finner det meste du trenger på ett sted. I tillegg sparer du penger. If Forsikring gir full score på sikkerhetspoeng dersom du er Fair Transport-sertifisert. Les mer om Fair Transport her:

https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2023/Et-konkurransefortrinn-for-din-bedrift

 

NLF APPEN I KOMBINASJON MED TACO ONLINE

Registrering av arbeidstid med å bruke data fra fartsskriveren som grunnlag kan nå gjøres i NLF appen. Dette er tilgjengelig for brukere av Tacho Online som har abonnement for timeregistrering.

Tacho Online i Norge kun tilgjengelig for NLF-medlemmer. Tacho Online er din løsning for analyse og rapportering om brudd på kjøre- og hviletid, og arbeidstid. Vi samler inn og lagrer dataene dine fra sjåførkortet og fartsskriveren for å gi deg et oversiktlig og brukervennlig verktøy, slik at du er godt forberedt på neste bedriftskontroll. 

Det som skiller Tacho Online (TO) fra andre tilsvarende systemer at TO analyserer og sender sjåfører avviksrapportene automatisk når en fil fra fartsskriveren mottas.

I NLF appen kan du også enkelt legge inn avvik. Du kan ha ut og innsjekk av bil på et meget enkelt vis i appen etter dine behov.

Du kan også få tilgang til bedriftens dokumenter og HMS system.

Det er flere bedrifter som etter hvert går over til en heldigital løsning som sparer bedriften for tid og penger.

 

Ha en fin ettermiddag.

 

 

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt
Regionsjef

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

https://www.facebook.com/lastebil/videos/1532273563483109

 

Fra NLF sentralt:

https://dtl.eu/nyheder-og-presse/nyheder/fire-gange-sa-dyrt-at-lane-til-gronne-lastbiler

Fra media:

https://dtl.eu/nyheder-og-presse/nyheder/dtl-valgfrihed-mellem-drivmidler-er-den-hurtigste-vej-til-gron-omstilling

https://www.nrk.no/rogaland/sa-mye-har-trafikkbotene-okt-1.1629989

https://www.fvn.no/nyheter/okonomi/i/69l1V8/entreprenoerer-krever-bedre-betalt-for-vintervedlikehold

https://www.xn--bliyrkessjfr-2cb1y.no/

https://www.nrk.no/osloogviken/rekordstor-mangel-pa-laerlinger-i-matbransjen-1.16307622