Nytt styre i NLF Agder

Publisert 24.03.21
Roar Osen styreleder i NLF Agder Roar Osen styreleder i NLF Agder

NYTT STYRE AGDER

Det ble på årsmøtet 20.03. valg nytt styre i NLF Agder med noen nye navn:

Styreleder: Roar Osen                 Osen transport

Nesteleder: Kai Kristiansen        Ager Storbilskole

Styremedlemmer:

Dag Grødum                                  Odd Grødum transport

Ole Tom Løland                              Agder veitransport

Lars Reidar Grimestad                    Pentagon transport

Trond Veråsdal                               Veråsdal transport

Jon Arne Myrvang                           Birger Myrvang transport

Hilde Nyhaven                                Bendiks transport

Audun Skripeland                           Transportservice

Varamedlemmer:

Jan Hellestøl                                 MO transport

John Telhaug                                Telhaug transport

Du finner kontaktdata til alle styremedlemmene her:

https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/NLF-Agder-og-Rogaland-Region-4/Fylkesstyrene