Suldal Transport AS

Suldal Transport AS er blant de største private transportørene i Norge. 
Selskapet er en operativ sammenslutning av 6 godsselskap og er 100% privat eid. Suldal Transport AS er en del av Nor-log gruppen.
Vi har et solid fotfeste i Sør-Norge, gjennom matvaredistribusjon, stykkgodsdistribusjon 
og kranbiler på Sand, Odda, Norheimsund, Aksdal, Oslo, Bergen og Stavanger. I tillegg har vi en stor andel linjetrafikk mellom Haugesund / Stavanger og Oslo og kystlinjen mellom Stavanger-Haugesund-Bergen. 
Suldal Transport AS er lokalisert på Sand i Suldal, Aksdal i Tysvær, Norheimsund i Kvam, Eitreim i Odda, i Oslo, i Bergen og i Stavanger. 

Selskapet hadde en omsetning på 325 mill. kroner i 2018. 
Suldal Transport AS er en viktig brikke i samferdsel-Norge, gjennom sin rolle som stor transportør i Sør-Norge/Vestlandet. Med fokus på å sikre at transporten blir utført på en effektiv og profesjonell måte av positive sjåfører og trafikkledere, håper vi å tilfredstille våre kunders krav og at sluttkunde får det produktet som er forventet. 
Gjennom nettopp disse kjerneordene skal vi sikre at kunden skal føle seg trygg når Suldal Transport AS gjør jobben. Vi skal bidra til at våre kunder og samfunnet kan holde maskineriet i gang. 
Suldal Transport AS - en positiv, effektiv og profesjonell transportør!

Daglig leder Rune Furseth: 90934358