Halseth Transport AS

Vi er et transportselskap med tilhold på Storås Industriområde i Orkland Kommune i Trøndelag.

Vi har fem trekkvogner med ulike traller fra spekteret asfalt og grus, maskingods, betongelementer, stykkgods og temperaturregulert gods som kjøl-og frysevarer. I tillegg har vi to kranbiler bl.a. med en 27 t-m kran og henger, som i hovedsak brukes til transport av byggevarer og andre oppdrag.

Totalt er vi ni ansatte.

Lars T. Halseth
mobil +47 907 62 075
e-post lthalset@online.no