Verv i Innherred Vognmannsforening

Espen Hatlinghus Leder
Espen Hatlinghus

Mobil: 91757337
esphat@frisurf.no

Martin Andreassen Nestleder
Martin Andreassen

Mobil: 98691607
martin.andreassen@hotmail.com

Arild Frøseth Styremedlem
Arild Frøseth

Mobil: 97992405
arild@froeseth.no

Martin Andreassen Styremedlem
Martin Andreassen

Mobil: 98691607
martin.andreassen@hotmail.com

Olaf Kr Fossum Styremedlem
Olaf Kr Fossum

Tlf: 74143002
Mobil: 95931773
faa1@online.no

Knut Arne Jørstad Styremedlem
Knut Arne Jørstad

Tlf: 74079293
Mobil: 99526920
ka.jorstad@gmail.com