Midt-Norge Slakteri AS

Adresse:
Kirkegata 70
7600 Levanger
 
Telefon: 74083700