Robertsen & Co AS

Langtransport og distribusjon

Vi har en renovasjonbil og samler industriavfall for næringslivet i Leksvik/Mosvik Kommune. Det er vekt på bilen slik at kunden bare betaler for det som blir levert. Vi kjører i regi av Retura, og frakter avfall, jernskrap og alt som kan fraktes i åpen container. I tillegg tilbyr vi containerutleie.

Robertsen & Co A/S
7120 Leksvik
Tlf: 748 59 000 Epost: kai@robertsen-as.no