Veglo AS

Om Veglo AS:

Historikk:

1959 Etablert som tradisjonell transportbedrift

1974 Oljetransportør for OK (forløperen til Statoil)

1977 Innsamling av spesialavfall

1988 Innsamling av spesialavfall fra private husholdninger

1989 Mottak av glass

2001 Er en av landets ledende aktører på total-løsninger for avfallshåndtering

Godkjent innsamler / mottak av farlig avfall

2011 Avtale med totalt 70 kommuner på innsamling og

og destruksjon av farlig avfall fra husholdninger

Faktaopplysninger:

85 Ansatte

58 Biler / vogntog / spesialbiler

+130 mill. omsetning

1500 m2 lager for spesialavfall

200 tonn lagringskapasitet for glass

Bygget i 2014 nytt anlegg for mottak av farlig avfall, ved

å utvide dagens anlegg så det totalt blir ca. 34 mål.

Daglig leder: Arve Veglo mobil 98287405
mail: arve@veglo.no