Høringer

20.03.15: Endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav
20.03.15: Revidert håndbok N302 Vegoppmerking
27.02.15: Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer
24.02.15: Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden
12.02.15: Modulvogntog vegnett og sporingskrav
11.02.15: Forslag om ITS-lov og utkast til forskrifter
11.12.14: Revidert forskrift for prosjekt til fordypning
10.12.14: Forslag til endringer i forskriftene om trafikkopplæring og førerkort - delt MC-prøve
04.12.14: Forslag til gebyrendringer i 6 forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort
18.11.14: Forslag til endring i førerkortforskriften
31.10.14: Riksregulativ for ferjetakster 2015 - forslag til presiseringer
31.10.14: Statsbudsjett 2015
07.10.14: Forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven - utover midlertidig ansettelse
03.10.14: Forskrift som innfører EETS
03.10.14: Endring av yrkestransportforskriften- gjennomføring vegpakken løyveordning og løyveperiode
23.09.14: Foreslåtte endringer av Arbeidsmiljøloven - midlertid ansettelse
12.09.14: Vegdirektoratet AutoPASS-regulativ - endring i lengdegrupper
08.09.14: Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner
01.09.14: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering
29.08.14: Revidert AutoPASS-avtale
15.08.14: Endringer i forskrift om engangsavgift - refusjonsordning ved eksport av motorvogner
15.08.14: Forslag om endring i vegtrafikkloven §36b - tilbakeholdsrett
03.07.14: Forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve - 50 km pr t traktor
02.07.14: Nytt AutoPASS-regulativ for ferjetakster
20.06.14: Forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter
15.05.14: Endring i læreplan Vg2 og Vg3
28.03.14: Endring i yrkestransportforskriften - overføring av løyveansvar
28.03.14: Forslag til ny §43b i vegtrafikkloven - hjemmel for behandling av personopplysninger
21.03.14: Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere