I Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sine konjunkturundersøkelser dokumenterer vi nåværende situasjon og forventet utvikling i godstransport på vei.

konjunkturundersøkelsen 2023-2024

konjunkturundersøkelsen 2022-2023

konjunkturundersøkelsen 2021-2022

konjunkturundersøkelsen 2020-2021

Konjunkturundersøkelsen 2019-2020

Konjunkturundersøkelsen 2018-2019

Konjunkturundersøkelsen 2017-2018

Konjunkturundersøkelsen 2016-2017

Konjunkturundersøkelsen 2015

Konjunkturundersøkelsen 2014

Konjunkturundersøkelsen 2013