I Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sine konjunkturundersøkelser dokumenterer vi nåværende situasjon og forventet utvikling i godstransport på vei. 

Konjunkturundersøkelsen 2013

Konjunkturundersøkelsen 2014

Konjunkturundersøkelsen 2015

Konjunkturundersøkelsen 2016-2017

Konjunkturundersøkelsen 2017-2018

Konjunkturundersøkelsen 2018-2019