For å benytte TIR-systemet må transportøren være godkjent TIR-carnet bruker. Det gjør du ved å søke til Norges Lastebileier-Forbund, som er utsteder av TIR-carneter i Norge. Som ledd i behandlingen av søknaden vil transportør også bli vurdert av Tolletaten og IRU. For å bli godkjent er det et krav at bedriften kan stille en bankgaranti. Størrelsen på denne bankgarantien er vesentlig lavere dersom bedriften er medlem av Norges Lastebileier-Forbund.

Ifølge TIR-konvensjonen må bedrifter oppfylle følgende kriterier for å bli godkjent:

* Ha regelmessig internasjonal transport

* Dokumentert god økonomisk status

* Ikke ha alvorlige overtredelser av toll- eller skattelovgivning

* Kjenne til hovedinnholdet i TIR-konvensjonen

* Hvis du er medlem av NLF stille en bankgaranti på minimum 5.000 USD

* Dersom du ikke er NLF-medlem stille en bankgaranti på minimum 50.000 USD

* Samtykke til at NLF kan sjekke om gitte opplysninger er i henhold til kravene for TIR-godkjenning Ønsker du mer informasjon eller vil søke om TIR-godkjenning send en e-post til tir@lastebil.no