TIR-CARNET SOM DOKUMENT

Et TIR-carnet er et verdidokument. Du som sjåfør har ansvaret for TIR-carnetet under transporten. Det ansvaret skal du aldri overlate til andre. Som sjåfør sørg for å:

* Alltid kontrollere TIR-carnetets gyldighetstid før avreise

* Alltid forsikre deg om at godset som lastes på bilen er i overensstemmelse med det som står i TIR-carnetet

* Huske at hvis godset fordeles på bil og henger, skal dette stemme med det som står i TIR-carnet

* Aldri selv forandre på TIR-carnetet

* Kontakte transportlederen og tollmyndighet, dersom Tolletaten ved kontroll av godset oppdager uoverensstemmelser

Det er ikke under noen omstendighet under transporten lov til å endre:

- gyldighetstiden for TIR-carnetet

- navnet på utsteder

- navnet på firmaet

Sjekk at tollmyndigheten ved avgang-, transitt-, og bestemmelsestollsted tar ut en kupong i TIR-carnetet og stempler det som blir igjen i carnetet (talongen).

Når du reiser inn i et land, benytter tollmyndighetene et hvitt ark i TIR-carnetheftet. Ved tilsvarende reise ut av landet bruker de et grønt ark. Hvis du oppdager et at tolltjenestemannen gjør feil, si fra.

Illustrasjonsbilde: Colourbox Illustrasjonsbilde: Colourbox

BIL OG GODS

Du må kontakte nærmeste tollmyndighet hvis du oppdager:

• skade på forseglet kjøretøy

• skadet eller forsvunnet gods

• brutt tollplombe

Be om skriftlig bekreftelse på anmeldelsen. Hvis det ikke finnes tollmyndigheter i nærheten, kan du kontakte politiet.

Bryt ALDRI forseglingen selv. Dette kan bare tollmyndighetene gjøre.

Ved ankomsten

Etterlat aldri TIR-carnetet på ankomsttollstedet. Får du ikke carnetet tilbake sørg for at du får den nummererte kupongen på carnetets siste side, med signatur og tollstempel.

Ved fare

Ved direkte fare (for eksempel ved ild) kan det bli nødvendig å losse godset umiddelbart uten at noen blir kontaktet. Du må i så fall kontakte politiet så fort som mulig etter at du har losset godset. Be politiet bekrefte hendelsen ved en politirapport. Sjekkliste for TIR-kjøretøyer

* forlat aldri bilen uten tilsyn

* hvis du forlater bilen for en kort periode, må du sørge for at den er forsvarlig låst

* ta med deg alle personlige papirer og papirene som refererer til bilen når du forlater den

* vær forsiktig med hvor på veien du stopper

* unngå å stoppe på samme sted hver gang

* om mulig kjør i konvoier og unngå øde veier

* samarbeid med andre førere for å beskytte bilene,

* parker slik at uvedkommende ikke kommer lett til bakdør på bilen. Parker for eks. med bakdør mot vegg.

* tenk på hva du sier på kafeer, barer og restauranter

* nevn aldri noe om lasten

* stopp ikke for fremmede

* ta aldri opp haikere

* om du tror du er forfulgt, skal du ikke stoppe før du kommer til bebodde områder

* kontakt politiet hvis du føler det nødvendig